nieuws

TU-Delft onderwijst duurzaam produceren

bouwbreed

De afdeling TopTech Studies van de TU-Delft biedt voor de periode 24 tot en met 28 november de cursus Duurzame productinnovatie aan. Aan de orde komen onder meer beperking van de milieubelasting en het gebruik van nieuwe en herverwerkte materialen. Economische redenen leggen steeds meer de basis voor een nieuwe benadering van producten en hun ontwikkeling.

Zo willen financiers niet meer het risico lopen te investeren in bedrijven die minder verantwoord omgaan met hun omgeving.

De cursus zet milieukundige en technologische inzichten af tegen de vaardigheden die het management vraagt bij het opzetten en uitvoeren van (her)ontwerp en innovatie.

Praktische bijeenkomsten gaan onder meer in op demontage en op beoordelingen van de levenscyclus. De cursisten maken tevens een herontwerp van een product.

Nadere inlichtingen:

tel. 015-2788019.

Reageer op dit artikel