nieuws

TNO vindt BRL 3100 geen grondslag voor certificaat

bouwbreed Premium

Het onderzoeksinstituut TNO heeft bij de Stichting Bouwkwaliteit bezwaar gemaakt tegen gebruik van BRL 3100 als grondslag voor de afgifte van een certificaat voor roestvast stalen metselwerkondersteuningen. Volgens de stichting is het bezwaar technisch inhoudelijk van aard. Overleg moet binnenkort de bezwaren wegnemen.

De Stichting Bouwkwaliteit bevestigt bij monde van H. Meijer het bezwaar van TNO. “Het gaat om technische bezwaren tegen de inhoud van de beoordelingsrichtlijn. In overleg – nog deze maand of in september – komen we daar altijd wel uit”, aldus Meijer.

TNO heeft bij Stichting Bouwkwaliteit bezwaar gemaakt tegen gebruik van beoordelingsrichtlijn 3100 voor de afgifte van certificaten. Kern van het bezwaar is dat het gedrag van de latei van belang is om norm NEN 6068 ‘Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten’ te kunnen toepassen. Die norm is weer van belang om te beoordelen of een bouwkundige oplossing aan het Bouwbesluit voldoet. TNO vindt dat het met gebruik van BRL 3100 niet zeker is dat voldaan worden aan de voorschriften over beperking van overslag van brand zoals opgenomen in het Bouwbesluit. Ir. N.P.M. Scholten, coordinator bouwregelgeving van TNO Bouw, doet daar geen mededelingen over “zolang het overleg nog lopende is”.

Afstemmen

De Stichting Bouwkwaliteit is het coordinerend lichaam dat ervoor zorgt dat de bouw in Nederland kan beschikken over bruikbare kwaliteitsverklaringen zoals: het productcertificaat, het attest en het attest-met-productcertificaat. De verklaringen zijn publiekrechtelijk erkend en worden uitgegeven met het KOMO-woordmerk of KOMO-beeldmerk.

De Harmonisatiecommisise Bouw (HCB) van de stichting houdt zich bezig met afstemming tussen de verschillende beoordelingsrichtlijnen die de basis zijn voor toekennen van een certificaat door een certificerende instelling. Deze commissie stelt ook vast of een beoordelingsrichtlijn mag dienen als basis voor een certificaat.

Reageer op dit artikel