nieuws

SBR-publicatie legt beginsel uit van gelijkwaardigheid

bouwbreed

De Stichting Bouwresearch (SBR) heeft een publicatie uitgebracht over de werking van de gelijkwaardigheidsbepalingen uit het Bouwbesluit. Deze bepalingen zijn opgenomen, omdat in de praktijk niet iedere bouwkundige oplossing kan worden getoetst aan de prestatie-eisen in het Bouwbesluit. Volgens de bepalingen, die in de praktijk zowel bij aanvragers van een bouwvergunning als bij de vergunningverlener onduidelijkheid blijken op te roepen, kan een gemeente dan toch een uitspraak doen. Een van de voorbeelden uit het rapport betreft een zeventig centimeter hoge balustrade van een balkon in een bijeenkomstgebouw. De voorbeschreven hoogte bedraagt een meter, maar doordat de bovenkant van de afscheiding veertig centimeter breed is, wordt voldoende compensatie geboden en is de gekozen oplossing als gelijkwaardig beoordeeld en goedgekeurd.

De SBR-publicatie geeft een uitleg over de werking van de gelijkwaardigheidsbepalingen. Aan de hand van acht praktijkvoorbeelden wordt vervolgens aangegeven welke stappen kunnen worden gezet om tot een goed onderbouwde conclusie te komen. Kwaliteitsverklaringen en juridische aspecten komen in het laatste hoofdstuk aan de orde.

‘De werking van het gelijkwaardighhedisbeginsel’ kost f. 30 en is verkrijgbaar bij SBR in Rotterdam, telefoon 010-4114111.

Reageer op dit artikel