nieuws

Rechter laat Goudse plan voor wat het is

bouwbreed

Rechter J. de Vries van de Raad van State in Den Haag heeft geweigerd om op verzoek van de Oudheidkundige Kring Die Goude het nieuwe Goudse bestemmingsplan Baanstraat Herziening I te schorsen. Het plan heeft betrekking op het gebied tussen de Peperstraat, de IJssel, de Singel, de Koepoort en Achter de Kerk.

Vergeleken met het vroegere bestemmingsplan voor dit gebied heeft het gemeentebestuur twee regels geschrapt. Voorheen was een vast aantal parkeerplaatsen voor het gebied opgenomen. Dat is nu anders.

Van geval tot geval wil het gemeentebestuur kunnen bekijken of er een parkeerplaats bij of af moet. De kring is bang voor een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen en wil daarom terug naar de oude situatie. Rechter De Vries heeft daar echter onvoldoende aanleiding toe gezien.

De andere wijziging heeft betrekking op monumenten en het beschermde stadsgezicht. Volgens het oude bestemmingsplan moet bij elke wijziging aangaande een monument of beschermd stadsgezicht de monumentencommissie worden geconsulteerd. Dat is niet meer. Een ambtenaar doet het werk van de commissie.

“Een aantasting van de rechtszekerheid”, noemt de voorzitter van de Kring, Jaap Rebel, de nieuwe gang van zaken. Maar ook dat heeft de rechter niet kunnen overtuigen.

Overigens merkte de rechter tijdens de zitting op dat bij wijzigingen aan monumenten de monumentencommissie op grond van de Monumentenwet toch komt kijken. Om daarover ook nog iets regelen in het bestemmingsplan zou dubbelop zijn.

Reageer op dit artikel