nieuws

Problemen met A-blad steigerbouw opgelost

bouwbreed

Het A-blad voor de steigerbouw is definitief rond. Het bestuur van de stichting kan uiteindelijk toch leven met de voorschriften en aanbevelingen, waarover de begeleidingscommissie die het A-blad heeft opgetuigd, maanden geleden al overeenstemming had bereikt. De aangekondigde presentatie van het document werd echter onverwacht uitgesteld, omdat het Arbouw-bestuur ging dwarsliggen. De problemen zijn nu opgelost.

‘Er is geen bloed meer aan de paal’, concludeert voorzitter T. Stamer van de Vereniging van Steiger- en Hoogwerkbedrijven (VSB) opgelucht. Achteraf gezien is volgens hem sprake geweest van een “onnodige storm in een glas water”. Veroorzaakt door het Arbouw-bestuur, dat het, mede door toedoen van het eigen management bewerkstelligde, A-blad van de hand wees. Het bestuur achtte het stuk ‘inhoudelijk niet volwaardig’. Zo zou te weinig rekening zijn gehouden met de veiligheid van de gebruikers. Er moesten “concretere voorschriften en aanbevelingen” komen.

De VSB ontstak in woede. Volgens de werkgevers in het steigerbedrijf viel er niet te tornen aan de bereikte consensus: ‘Er is geen discussie meer mogelijk, we zijn uitonderhandeld’.

Nader overleg

Uiteindelijk besloten alle partijen (inclusief het bestuur van Arbouw) alsnog tot een ‘verhelderend gesprek’. Daarin konden de bezwaren tegen het A-blad worden weerlegd. En ging Arbouw overstag.

“Dat gesprek had een paar maanden eerder hebben moeten plaatsvinden, dan was er nooit commotie ontstaan. Inhoudelijk is er niets veranderd aan het stuk, zoals dat er lag. Gelukkig zijn we er nu dan echt uit”, aldus Stamer.

Zoals Cobouw eerder al onthulde, gaat het A-blad uit van een maximaal toelaatbaar tilgewicht van 23 kilo. Ook bevat het aanbevelingen voor veilig bouwen van steigers en is afgesproken dat iedere steigerbouwer tenminste het monteur A-diploma moet behalen.

Tenslotte is het de bedoeling om het A-blad te toetsen en aan te passen aan de jongste stand der techniek.

De presentatie van het A-blad zal over zes tot acht weken plaatsvinden. Eerst moeten namelijk nog ‘concrete foto’s’ gemaakt worden ter illustratie van voorgestelde werkmethoden.

Reageer op dit artikel