nieuws

Prijsvraag voor leegte

bouwbreed

‘Wie is er bang voor het lege programma’ is het motto van de vijfde Eo Wijers-prijsvraag voor stedenbouwers, planologen en landschapsarchitecten. Onderwerp vormen drie regio’s in Groningen, Friesland en Drenthe waar het landschap sluipenderwijs verandert. Gezien de geringe dynamiek in deze gebieden is de vraag wat nog ontworpen moet worden en wat niet. Het onder te brengen programma is eigenlijk ‘leeg’, aldus de uitschrijvers van de prijsvraag. Er is f. 80.000 aan prijzengeld en speciaal voor jonge ontwerpers f. 25.000 aan aanmoedigingsprijzen. Deelname kost f. 500, waarvoor men een uitgebreid informatiepakket ontvangt.

Van de vier eerdere tweejaarlijkse ideeen-prijsvragen van de Eo Wijersstichting hebben de eerste (over Nederland Rivierenland met Plan Ooievaar als winnaar) en de laatste (over de Randstad met het idee van een ‘laddermetropool’) duidelijke invloed uitgeoefend op de vakbeoefening en politieke meningsvorming. Ook bij de nieuwe prijsvraag hopen de uitschrijvers op plannen met die mengeling van verbeeldingskracht en realiteitszin, dat ze van invloed kunnen zijn op het ruimtelijke beleid dat momenteel door de betreffende overheden voor het Noorden wordt ontwikkeld.

Een kleine brochure over de prijsvraag is aan te vragen bij de Eo Wijersstichting, postbus 30833, 2500 GV Den Haag, fax 070-3617422.

Reageer op dit artikel