nieuws

Ondernemers op grond- en wegenmarkt boeren goed

bouwbreed

De markt voor grond- en wegenwerken blijft in de lift zitten. In het eerste halfjaar laten zowel het aantal werken als het aanbesteed bedrag een stijging zien. De stijging is te danken aan particuliere opdrachtgevers. Ook zijn zij verantwoordelijk voor 55% van de stijging van het aanbestede bedrag.

Uit cijfers van het Wegen Advies Centrum (WAC) in Zeist over de eerste helft van dit jaar blijkt dat er in die periode 9577 grond- en wegenwerken op de markt zijn gekomen, 2% meer dan in dezelfde periode in ’96. Het totaal aanbestede bedrag was f. 2,4 miljard (+4%).

De groei van het aantal werken kwam nagenoeg geheel voor rekening van de regio west (+4%). In de drie andere regio’s bleef het aantal werken nagenoeg gelijk. De regio west bleef wel weer stabiel wat betreft aanbesteed bedrag met f. 977 miljoen. Daarmee heeft deze regio een aandeel van 40% van alle gww-werken. In het noorden was het aanbestede bedrag 6% lager, in het oosten en zuiden was het 10 respectievelijk 15% hoger. Overheidsopdrachtgevers blijven de belangrijkste inkomstenbron met een aanbesteed bedrag van f. 1,7 miljard. Dat is 3% meer dan in de eerste helft van ’96. Deze stijging komt geheel van het rijk. RWS besteedde 45% meer aan. Dat kwam bijna geheel van twee zeer grote werken. De overige rijksoverheden besteedden in geld 16% meer aan bij 4% meer werken.

Verhardingswerken waren met 73% van het aantal werken en 67% van het aanbestede bedrag de belangrijkste. Daarvan namen de bitumineuze verhardingen f. 837 mln voor hun rekening (-0,3%) tegen f. 800 mln voor de overige verhardingen (+17%). Aan rioleringen werd bij een gelijk blijvend aantal werken een bedrag van f. 154 mln (+14%). Het aantal werken dat openbaar werd aanbesteed daalde met 1%. Het daarmee gemoeide bedrag steeg echter met 8% tot f. 809 mln. Onderhands in concurrentie werden 3393 werken aanbesteed (+6%). Hiermee was een bedrag gemoeid van ruim f. 1 mln (+17%). Enkelvoudig werd in geld gemeten 14% minder aanbesteed.

Reageer op dit artikel