nieuws

Nieuwbouwcomplex in Munstergeleen omstreden

bouwbreed

Inwoners en winkeliers uit Munstergeleen hebben in een spoedprocedure bij de Raad van State in Den Haag schorsing geeist van het bestemmingsplan Munstergeleen-centrum. In het plan is een nieuwbouwmogelijkheid opgenomen voor het perceel hoek Steegstraat/Houbeneinstraat, dat nu als parkeerterrein in gebruik is.

Een groep Munstergeleners zijn het niet eens met het nieuwbouwplan. De Woningbouwvereniging Munstergeleen wil ter plaatse een wooncomplex ontwikkelen met drie bouwlagen en een kapverdieping. De totale investeringskosten belopen f. 1,5 miljoen; het Rijk heeft subsidie toegezegd. In het complex komen 15 appartementen, waarvan 9 bestemd zijn voor senioren.

Volgens de tegenstanders is de geplande nieuwbouw te massaal voor Munstergeleen. “Het moet wel een dorp blijven”, vinden zij. Voorts zou er teveel parkeerruimte worden opgeofferd. Dat is vooral de winkeliers een doorn in het oog. Voor en achter het nieuwbouwcomplex zullen parkeerplaatsen worden gerealiseerd, maar dat zou onvoldoende zijn voor het winkelend publiek.

Weinig inspraak

Gemeentewoordvoerder J.F.M. Giessen sprak dat tegen. “Op grond van visuele waarnemingen van gemeentelijke medewerkers merken wij op dat de thans in het geding zijnde parkeerplaats Houbeneinstraat/Steegstraat de laatste maanden slechts een bezettingsgraad heeft van hooguit 50 tot 60 procent”, aldus Giessen.

De tegenstanders van het project bestrijden de telling. Ook willen ze nog even kwijt dat ze erg weinig inspraak hebben gehad in deze affaire. “Inspraakavonden waren niet anders dan mededelingenavonden”, stelde een van hen.

Behandelend rechter van de Raad van State, D. Dolman, gaat zich beraden en hoopt over een week uit te spreken of hij het aangevochten bestemmingsplan al dan niet schorst.

Reageer op dit artikel