nieuws

Moeilijk te vervullen vacatures nemen toe

bouwbreed

Bouwers zitten te springen om meer vaklieden

Van alle mkb-bedrijven zijn die in de bouw koploper als het gaat om moeilijk te vervullen vacatures. Voor een deel wordt dat opgevangen door een hogere productiviteit van werknemers te vragen en door hen te laten overwerken. Van de bemiddeling door arbeidsbureaus heeft men geen hoge pet op. Uitzendorganisaties zouden van deze situatie wel eens goed kunnen profiteren.

De feiten werden door het NIPO in opdracht van MKB Nederland verstrekt. De kritische opmerkingen richting arbeidsbureaus en mogelijkheden voor uitzendorganisaties komen van voorzitter Th. Evers van MKB Nederland.

In de periode juli 1996 – juni 1997 hadden 148.000 bedrijven met minder dan honderd werknemers in totaal 398.000 vacatures. Als het om de bouw gaat blijkt 74% van die vacatures te zijn ontstaan door uitbreiding van activiteiten.

Naar branche uitgesplitst blijkt de bouw voor wat betreft moeilijk vervulbare vacatures dit jaar koploper te zijn. Zo’n 29% van de bouwbedrijven had grote moeite het juiste personeel te vinden tegen het gemiddelde van 13% geldend voor alle bedrijven. Over de laatste vier jaar blijkt dat percentage nog steeds toe te nemen.

Het profiel van die moeilijk vervulbare vacatures kon door het NIPO-onderzoek ook worden vastgesteld. Het meest gevraagd en moeilijk te krijgen zijn automatiserings/technische functies op middenkaderniveau in diverse branches. Direct gevolgd door technische functies op uitvoerend en middenkaderniveau in de bouw, waarvoor een lbo/leerlingwezen-opleiding of gespecialiseerde vervolgopleiding wordt gevraagd. Ook moeilijk vervulbare vacatures voor lager personeel komen in verhouding meer dan gemiddeld in de bouw voor.

Overwerk

Om toch al het aangenomen werk te kunnen klaren wordt veelal van het bestaande personeel een grotere inzet verwacht. Ruim eenderde van de geenqueteerde bedrijven zegt op productiviteitsverhoging aan te sturen en eveneens eenderde laat het bestaande personeelsbestand overwerken.

Op naar het arbeidsbureau dus. Dat lijkt een voor de hand liggende weg, maar lang niet altijd valt er resultaat te behalen. Hoewel de bouw, zo blijkt uit het onderzoek, niet eens mag mopperen omdat ze boven het gemiddelde uitkomt bij vervulling van vacatures.

Maar 50% van alle bedrijven die om personeel zitten te springen melden hun vacatures niet eens bij het arbeidsbureau.

Wensberoep

“De mensen die wij nodig hebben staan er toch niet ingeschreven”, is veelal het argument. Ruim eenvijfde van alle bedrijven heeft ook slechte ervaringen met het arbeidsbureau, ook al gaat de bemiddeling tegenwoordig wat beter dan vijf jaar geleden.

“Maar nog altijd worden werklozen bij deze bureaus ingeschreven onder hun wensberoep”, aldus een woordvoerder van MKB Nederland, “en wordt er te weinig gekeken of de betrokkene wel de vakbekwaamheid bezit om in een functie te passen”. Volgens Evers kunnen daarom uitzendbureaus ook in de bouw succesvol gaan opereren omdat die veel alerter reageren op de wensen van hun clienten.

Opleiding

Gezien de grote vraag naar vakbekwaam personeel zou volgens Evers het bestand werklozen sneller moeten verminderen dan nu het geval is. Waar gebrek aan vakbekwaamheid daarvan de reden is moet aan opleiding en bijscholing worden gedaan. O en O-fondsen zijn op zich onvoldoende om dat allemaal financieel mogelijk te maken. Ook de werknemers zelf hebben op dit punt een eigen verantwoordelijkheid, zo meent de MKB-voorman.

Reageer op dit artikel