nieuws

‘Men dacht met een lamme goedzak te maken te hebben, niet dus’

bouwbreed

Makelaar Bart: ‘Wie de Here lief heeft, die kastijdt Hij’

Bijna drie weken na het faillissement van zijn onderneming Grond- en Projektmakelaardij GPM Nederland BV verbreekt de Krabbendijkse makelaar Abraham Bart zijn stilzwijgen. Niet om zich te rehabiliteren want dat lukt volgens hem toch niet meer. Nee, Bart wil nu opening van zaken geven. “Want”, zo zegt hij op gelaten toon, “als ik de oplichter zou zijn die iedereen denkt dat ik ben, dan zou ik nu toch niet mijn huis uit moeten en in de bijstand zitten?”

Makelaar Bart heeft inmiddels aan twee beroepsgroepen een broertje dood en dat zijn de bouwnijverheid en de journalistiek. De eerste heeft hem letterlijk de goot ingeholpen en de tweede bedrijfstak heeft daar in zijn visie maar al te graag over gepubliceerd en “met tendentieuze berichtgeving” zelfs een handje geholpen.

Met het faillissement van zijn onderneming zegt Bart de handdoek in de ring te gooien. Hij is gestruikeld in de affaire rond de bouw van de woningen in Brouwershaven. Zijn kompanen, H.R. Flipse en tevens vennoot in Barts onderneming Creating Housing Accommodation (CHA) en Aannemingsbedrijf Tebo BV, wisten aan een faillissement te ontkomen. Zij betaalden aan de drie kopers een afkoopsom met als gevolg dat daarmee voor deze bedrijven de kous af is. Bart weigerde daaraan mee te werken. “Het geld had ik uiteindelijk wel op tafel weten te brengen, maar voor mij was de maat vol. Als ik vind dat ik gelijk heb dan kan ik ter plekke doodvallen, maar dan verzet Bart geen stap meer. Ik had met de hele affaire niets te maken. Ik heb de woningen alleen maar verkocht en bemiddeld tussen de kopers en de aannemer, in dit geval Aannemingsbedrijf Tebo. Dat staat zwart op wit in alle contracten. De rechter heeft anders bepaald. Ik kan je zeggen dat is een juridisch novum.”

Bart toont diverse contracten waarin weliswaar de verantwoordelijkheid voor de bouw bij de desbetreffende aannemer wordt gelegd, maar waarin wel zijn naam veelvuldig voorkomt.

Faillissementen

In de afgelopen jaren heeft de Krabbendijkse makelaar met dergelijke contracten een spoor van faillissementen achter zich gelaten. Menig aannemingsbedrijf dat met hem in zee is gegaan heeft in het gunstigste geval een financiele veer moeten laten. Maar ook menig koper van Barts Kiwie- of Generatiewoning is de boot ingegaan. De stapel publicaties over zijn handel en wandel is inmiddels fors te noemen. In allerhande uitgaven van krant tot installatieblaadje komt de makelaar voor. In alle gevallen wordt de lezer voorgehouden vooral geen zaken met hem te doen.

Vuilspuiterij

Abraham Bart trekt zijn schouders op. Hij kent de verhalen maar zegt ze nooit gelezen te hebben. Vuilspuiterij en gorigheid dat is het volgens hem. Bart praat op een rustige, bijna gelaten toon. De stiltes die hij regelmatig in zijn verhaal laat vallen zijn lang. Tijdens zo’n stilte kijkt hij zijn toehoorder langdurig aan en monstert zijn reactie. Kern van zijn betoog is dat hij gewoon pech heeft gehad. Daar komt het volgens hem gewoon op neer. Bart, de ervaren zakenman is steeds met het verkeerde bedrijf in zee gegaan. “Als alles was gegaan zoals het had moeten gaan, dan had ik nu meer malen miljonair kunnen zijn”, zegt hij op een gegeven moment.

Dat dat nu allemaal anders is gelopen komt volgens Bart omdat de aannemers, waarmee hij zaken deed, er een knoeiboel van maakten. “En dan kwamen de kopers bij mij klagen. Aanvankelijk probeerde ik het nog te regelen, maar dat gaat niet altijd. In het eerste geval toen met die woningen hier in Krabbendijke moest men bij Verzekerd Keur zijn. Ik bemiddelde alleen maar. Dat heb ik iedereen steeds voorgehouden. Maar men dacht met een lamme goedzak te maken te hebben, niet dus.”

Debacle

Bart holt intussen van het ene debacle in het andere. Is het niet een aannemer die failliet gaat dan is het wel een huis dat op last van de gemeente Reimerswaal moet worden afgebroken. De makelaar zucht diep. “Ook weer zoiets. Door Flipse werd een experiment met een nieuwe bekisting gedaan. Al direct was duidelijk dat dit was mislukt. Dus ik zei zelf al dat de woning moest worden gesloopt…”

Het rinkelen van de telefoon onderbreekt Barts verhaal. Iemand aan de andere kant van de lijn informeert naar de generatiewoning. Afstandelijk zegt Bart failliet te zijn en niets meer te doen.

Het lijkt u allemaal niets te doen? Alsof u het over iemand anders heeft?

“Ach”, zegt Bart, “wie de Here lief heeft, die kastijdt Hij. Het is allemaal voorbestemd. Ik moet dit pad van Hem blijkbaar bewandelen.”

In de afgelopen periode hebben menig relatie zich van de makelaar afgekeerd. Daarbij zitten ook relaties waarmee Bart meer dan vriendschappelijke banden onderhield. “Ik ga niet natrappen. Maar laten we eerlijk zijn. Als wij vanmiddag een ton kunnen verdienen dan gaan we samen ergens een pint drinken. En als we het ook snel eens worden over de verdeelsleutel is het helemaal prachtig tussen ons. Maar als het in de onroerend goed gaat branden dan wil je niets meer met elkaar te maken hebben. Zo is het steeds gegaan. Ik heb ontzettend veel geld bij de aannemers gelegd.”

Eiland

Het gerucht gaat dat Bart geld naar een tropisch eiland heeft gesluisd en z’n schaapjes op het droge heeft. Hij schiet in de lach. “Weet je ook welk eiland, dan ga ik daar nu naar toe.” Nee, de waarheid is volgens hem anders. De plaatselijke Rabobank heeft zijn kredieten opgezegd. Dit niet alleen naar aanleiding van zijn faillissement maar ook door alle andere zaken en publicaties. En dat betekent einde oefening: “Ik ben alles kwijt…. mijn bedrijf en dit huis wat ik uit moet. Maar ik troost me met de gedachten dat we hier op aarde maar tijdelijk zijn en dat we niets mee kunnen nemen. En weet je, het kan nog erger. Job hebben ze op de mestvaalt gezet. Dat is mij nog bespaard gebleven…”

De stapel publicaties over de handel en wandel van makelaar Bart is inmiddels fors te noemen.

Reageer op dit artikel