nieuws

MaxiMixer betonmixer doet zijn naam eer aan

bouwbreed

Als het aan de ontwerpers van de MaxiMixer ligt zal het beeld dat men in de bouw heeft van de traditionele, schuin opgestelde betonmixer de komende jaren drastisch veranderen. De MaxiMixer is een gesloten betonmixer met een opmerkelijk grotere beladingscapaciteit, (circa eenderde meer), een lager brandstofverbruik, een goede gewichtsverdeling en een grotere gebruikersvriendelijkheid dan de traditionele betonmixer. Kortom, een volledig nieuw concept waarvan de eerste praktijktesten uiterst succesvol zijn afgesloten.

Het is verkeerd te denken dat het vervoer van vloeibare bouwstoffen, zoals beton, een specifieke problematiek is van de bouwwereld. Reeds begin jaren zeventig, dus al geruime tijd voordat de bouwstoffenindustrie op grote schaal vloeibare en/of lichte betonsoorten aanleverde, verbruikte de mijnbouwindustrie grote hoeveelheden vloeibare betonsoorten voor het waterdicht maken van productieruimten of voor het vullen van ontgonnen ruimten. De problemen die bij het transport van deze vloeibare bouwstoffen werden ondervonden waren aanleiding tot onderzoek naar en het ontwerpen van gesloten betonmix-voertuigen. Toonaangevend hierin was de Duits-Russische onderneming Wismut AG en dan met name het hoofd van de afdeling onderzoek en ontwikkeling machinebouw, Frank Hoferichter. Deze ingenieur ontwierp verschillende modellen betonmixers met een groot mengvermogen die echter uitsluitend in de mijnbouw werden toegepast.

Het beton voor de mijnbouw was echter kwalitatief van een beduidend lager niveau dan de bouwstof die in de bouw werd gebruikt. Het is wellicht deze reden geweest dat de ontwikkelingen in de bouw van betonmixers langs gescheiden wegen plaatsvonden zonder ook maar enige communicatie tussen de markten onderling. De geografische ligging in combinatie met de politieke machtsverhoudingen in die tijd zullen echter ook meegespeeld hebben.

MaxiMixer

Het duurde tot 1993 toen de wegen van Frank Hoferichter en de Belgische mijnbouwkundig ingenieur Jan Laenen elkaar kruisten. Omdat de mogelijkheden in de West-Europese mijnbouw kleiner en kleiner werden door de sluiting van diverse ontginningsgebieden besloten zij samen de mogelijkheden te onderzoeken om een gesloten betonmix-voertuig voor de bouwindustrie te ontwikkelen.

Het nieuw ontwikkelde concept en bijbehorend proefmodel waren dermate veelbelovend dat onmiddellijk een patentaanvraag werd ingediend en kandidaat-investeerders werden aangezocht.

In 1994 werd MaxiMixer Ltd. opgericht dat drie ondernemingen stichtte in respectievelijk Europa, Azie en de Verenigde Staten. De drie ondernemingen kregen als eerste taak voor de regio specifieke uitvoeringen van de MaxiMixer te bouwen en uit te testen. Zo werd in Azie een City-uitvoering gebouwd en in de Verenigde Staten een uitvoering waarbij over de cabine gelost kan worden. De vestiging vanuit Belgie ontfermde zich over het Europese model. Dit model is nu in twee versies beschikbaar: de MaxiMixer MM9 en de MaxiMixer MM27. Gezien het feit dat de Europese markt de prioriteit binnen de groep kreeg treedt MaxiMixer Europa nu, aan de vooravond van een aantal belangrijke beurzen op het gebied van bouwmaterieel naar buiten.

Concept

Het meest opvallende kenmerk aan de MaxiMixer is de 100% cilindrische trommel die vrijwel zuiver horizontaal op het chassis is gebouwd. De eerste MaxiMixer MM9 is gebouwd op een MAN-chassis maar vrijwel elk drie-assig chassis zoals bijvoorbeeld van Volvo, DAF, Iveco, Mercedes etc. is hiervoor geschikt. Daarnaast is opbouw mogelijk op opleggers en afzetsystemen.

De trommel is aan de voorzijde verbonden met de hydraulische aandrijving die boven de watertank gesitueerd is. Aan de achterzijde rust de trommel via loopwielen op de loopring. Inwendig is de trommel voorzien van een eenvoudig mengspiraal dat enerzijds mengt en anderzijds de losspiraal voedt. Het losspiraal stelt de gebruiker in staat de inhoud van de mixtrommel op een constante en snelle wijze te ontdoen van zijn inhoud. De trommel is verder voorzien van een gescheiden laad- en losopening. Het MaxiMixer-concept kan zowel voor ready-mix als voor dry-mix ingezet worden.

Plaatsen we de traditionele betonmixer naast de MaxiMixer zijn er niet alleen op visueel gebied zeer duidelijke verschillen:

Laadcapaciteit

De vorm en de hellende stand van de traditionele mixer laten een beladingsgraad van slechts 58% toe. Daarnaast zijn deze mixers inwendig voorzien van een complex en zwaar spiraalsysteem dat ook een sterke agitatorfunctie heeft om ontmenging tegen te gaan. De gehele mixeropbouw is dermate zwaar uitgevoerd dat een laag nuttig laadvermogen ontstaat zowel in termen van volume als in termen van gewicht.

Bij de MaxiMixer kan door een hoger vulratio, een kleiner mengspiraal en een vermindering van de benodigde hoeveel reinigingswater het gewicht van de mix-unit worden verlaagd waardoor een groter nuttig laadvermogen ontstaat. Dankzij het ingenieuze losspiraal kan het laadvolume verhoogd worden tot 78% van het trommelvolume. Dit betekent een verhoging van ca. een-derde ten opzichte van de traditionele mixer.

Mengen

De conische vorm en de typische schuine stand van de mixtrommel maken het voor de traditionele betonmixer nauwelijks mogelijk een perfecte, homogene, mengkwaliteit te leveren in geval van droge belading.

Bij de MaxiMixer wordt door de producent als gevolg van de cilindrische vorm van de trommel en zijn horizontale positie een 100% homogene mengcapaciteit gegarandeerd. De MaxiMixer voldoet, zoals bepaald in de DIN-norm 1045, aan de principes van een ‘Free Fall Mixer’. De gegarandeerde kwaliteit wordt ook verkregen als men de betoncomponenten of bouwstoffen separaat laadt. Dit betekent onder meer dat de mixer in niet rendabele uren beladen kan worden, hetgeen de exploitatie ten goede kan komen.

Open/gesloten systeem

Het open systeem van de traditionele betonmixer kan er de oorzaak van zijn dat er verdamping en/of toevoer van regenwater kan plaatsvinden. Bovendien kan de mixer via deze opening lading verliezen tijdens het transport. Het gesloten systeem van de MaxiMixer elimineert deze ongemakken.

Brandstofverbruik

De trommel van de traditionele betonmixer dient tijdens de laad- en losfuncties ongeveer 18 omw/min. te maken hetgeen een relatief hoog brandstofverbruik ‘oplevert’. Daarnaast ontstaat er slijtage aan hydraulische componenten, trommel en spiralen.

Bij het laden van de MaxiMixer roteert de trommel niet, terwijl er voor het lossen van de lading maar 50% van de rotaties vereist zijn t.o.v. de traditionele mixer.

Rijtechniek

De overhellende positie en de conische vorm van de huidige betonmixer geven deze een hoog liggend zwaartepunt en daarnaast een slechte aslastverdeling. Bij de MaxiMixer ligt het zwaartepunt door de cilindrische vorm en de horizontale ligging van de trommel beduidend lager terwijl de aslastverdeling uiterst evenwichtig is.

Reiniging en onderhoud

Het hoge en complex uitgevoerde spiraalsysteem in de conische vorm bij de huidige betonmixer vraagt voor de reiniging een grote hoeveelheid spoelwater om de betonresten uit te spoelen. De positie en de vorm van de MaxiMixer-trommel vraagt voor dit werk beduidend minder spoelwater.

Tijdens de Europese introductie spraken wij met Kris Vermeiren, gedelegeerd Bestuurder van Thiers Horizon NV uit het Belgische Schoten. Dit bedrijf levert talloze soorten beton aan de Belgische aannemerij. Vermeiren had zowel het model MM9 als het model MegaMixer een aantal weken op proef in zijn bedrijf gehad. Gedurende deze periode hebben beide mixers voor 90% meegedraaid. Deze man, evenals trouwens zijn chauffeur die vast op de MaxiMixer had gedraaid, was welhaast lyrisch over de nieuwe typen betonmixers. Zijn enthousiasme had zowel betrekking de productie (hij sprak in dit verband over een factor 2,5 hoger) als op de constante hoge kwaliteit van het mengsel. Als uitsmijter: “Binnen economisch haalbare grenzen vervang ik al mijn huidige traditionele mixers door MaxiMixers en MegaMixers.”

Alex Nedee, directeur van MaxiMixer Europa NV: “Elke geinteresseerde krijgt van ons gedurende een periode van drie werkdagen een MaxiMixer met chauffeur ter beschikking om deze betonmixers in de praktijk uit te testen.”

Een telefoontje naar MaxiMixer Europe NV in het Belgische Wijnegem is voldoende om een sluitende afspraak te maken.

De MaxiMixer MM9 waarmee 5,5 tot 6,5 normaal beton kan worden geladen.

De MegaMixer MM27, opgebouwd op een tweeassige trailer kan 27,5 m3 Ready Mix aan boord hebben.

Technische gegevens Maximixer Model MM9 Basisvoertuig VOLVO, MAN, DAF, MERCEDES, IVECO,….. Bouwstoffen Normaal BetonLichtere Betonsoorten en Mortels Soort. Gewicht t/m32,4…2,12,0…1,7

Reageer op dit artikel