nieuws

Limburg roept woningbouw in buitengebieden een halt toe

bouwbreed

Het Limburgse provinciebestuur heeft terecht een stokje gestoken voor de nieuwbouwmogelijkheden die het gemeentebestuur van Roggel en Neer een aantal agrariers in ruste wilde bieden. Tot deze conclusie kwam de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag.

In augustus 1994 stelde het gemeentebestuur het bestemmingsplan Neer Kom op en stuurde het vervolgens ter goedkeuring naar het provinciebestuur. Dat keurde twee onderdelen af met betrekking tot zeven kavels aan de Leudaalweg in Neer.

De gemeente wilde deze kavels uitgeven aan plaatselijke agrariers in ruste, die elders moeilijk kunnen aarden. Volgens de provinciale bestuurders gaat het hier echter om een stuk buitengebied. Het Streekplan voor Noord- en Midden Limburg gebiedt dat burgerwoningen zo veel mogelijk uit de buitengebieden worden geweerd. De woonbestemming zou dus in strijd zijn met het Streekplan.

Starre uitleg

Het gemeentebestuur vond dat een veel te starre uitleg van het Streekplan. Het zou hier immers gaan om een gebied dat zijn agrarische functie in feite heeft verloren en dat bovendien toch weer een beetje de agrarische sector ten goede komt als er rustende boeren gaan wonen.

De rechters van de Raad van State menen echter dat bestuurders van de provincie een juist besluit hebben genomen en dat zij hun eigen Streekplan juist hebben uitgelegd. Daardoor staat nu definitief vast dat de zeven bouwkavels aan de Leudaalweg niet bebouwd kunnen worden.

‘Bedrijfsdoeleinden’

Het andere besluit van het provinciebestuur heeft betrekking op een perceel van het bedrijf Machines en Motoren J.G.J. Smeets. Daar zou het bedrijf al sinds 1940 bouwmaterialen en dergelijken opslaan. In het oude bestemmingsplan stond het echter als een agrarisch perceel aangegeven. De gemeente veranderde dat in het nieuwe bestemmingsplan in ‘bedrijfsdoeleinden’.

Dat keurde de provincie af omdat het bedrijf uit stedenbouwkundig opzicht ter plaatse ongewenst zou zijn. De gemeente bracht daar bij de Raad van State tegen in dat voor verplaatsing momenteel geen geld is. De rechters hebben nu uitgesproken dat het bedrijf inderdaad uit stedenbouwkundig oogpunt beter elders gehuisvest zou kunnen worden. Het gaat hier immers om een agrarisch gebied met woningen.

Reageer op dit artikel