nieuws

Liftinstituut houdt symposia over Richtlijnen liften

bouwbreed

Het Liftinstituut te Amsterdam houdt op 3 en op 31 oktober in de Rai een symposium ‘Richtlijnen liften’. Op 1 juli is de richtlijn liften van kracht geworden met een overgangstermijn van 2 jaar. Installateurs en onderhoudsbedrijven zijn druk doende voorbereidingen te treffen om aan de Richtlijn te kunnen voldoen. Omdat het liftinstituut van mening is, dat eigenaren, beheerders en gebruikers van liften, maar ook architecten en aannemers op dit moment nog onvoldoende van de komende veranderingen op de hoogte zijn, houdt het liftinstituut de symposia. Veiligheidseisen en certificatietrajecten veranderen ingrijpend. De normen NEN-EN 81-1 en 81-2 veranderen van betekenis. Uitgebreid zal worden ingegaan op de consequenties van de invoering van de Richtlijn liften, de keuringen tijdens de gebruiksfase van de liften en de handhaving van de Richtlijn.

Nadere informatie bij het Liftinstituut in Amsterdam, telefoon 020-435 06 06.

Reageer op dit artikel