nieuws

Leveranciers stalen bekisting vormen eigen vereniging

bouwbreed

De vier belangrijkste leveranciers van stalen bekisting voor de gietbouw hebben de vereniging Vsbg opgericht. Doel van de initiatiefnemers is om meer aandacht te kunnen vestigen op de voordelen van hun product. Ook gaan ze samenwerken bij de scholing van personeel.

Volgens secretaris R. Snijders van de Vsbg is het gebruik van stalen bekisting in de woningbouw de laatste jaren afgenomen. “De geringere belangstelling is onder meer toe te schrijven aan de slechte naam van beton in relatie tot het fenomeen ‘betonrot’ en de mening dat gietbouw leidt tot een te grote gelijkvormigheid in ontwerp van gebouwen. Ook de VOBN en VNC zouden de laatste jaren te weinig de voordelen van gietbouw met name in de woningbouw onder de aandacht hebben gebracht.”

Goedkoop

“Dat is jammer”, aldus Snijders, “Gietbouw is door de betere beheersbaarheid van het bouwproces goedkoop. Zeker ten opzichte van kalkzandsteen biedt gietbouw bij projecten van meer dan 40 woningen een economisch alternatief. Bovendien is deze bouwmethode ook milieuvriendelijk. Gietbouw hoeft niet te leiden tot uniformiteit, maar biedt architecten juist een grotere mate van ontwerpvrijheid. We willen architecten derhalve aansporen creatiever om te gaan met beton”, aldus Snijders.

De Vsbg heeft een informatiefolder in de maak waarin nog eens de voordelen van gietbouw worden toegelicht. Anderhalf jaar geleden zijn de VOBN (Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland) en VNC (Vereniging Nederlandse Cementindustrie) begonnen met het uitsturen van de gietbouw nieuwsbrieven. Daarnaast zijn onlangs standaard details beton voor geluidwering in gietbouw verschenen.

Opleiding

Binnen de bouw bestaat nog geen opleiding voor scholing van personeel voor montage van stalen bekisting. Gietbouwploegen worden alleen in de praktijk op de bouwplaats opgeleid. In het kader van de Arbo is dringend behoefte aan een gedegen scholing. Ook hiervoor zal de Vsbg zich gaan inzetten.

De vier bedrijven die van de Vsbg deel uit maken, zijn Gadon in Waddinxveen, Konosch in Hasselt, Maco Hendriks in Veenendaal en Heuvelstaal in Oss. Samen hebben ze een omzet van f. 400 miljoen en bieden ze werk aan 400 tot 500 mensen.

Reageer op dit artikel