nieuws

Lareco verlegt grenzen met nieuwe bronbemalingsmachine

bouwbreed

In de omgeving van het Twentse Nieuw Heeten zijn afgelopen week door aannemingsmaatschappij Lareco BV de prestaties en mogelijkheden beproefd van een Mastenbroek 60/80 DW bronbemalingsmachine. Het was de eerste maal dat een kettingsleuvengraver van dit kaliber de Nederlandse bodem doorkliefde. Bij de aanleg van een bergvijver, waar Lareco BV, uit Hardenberg met de machine debuteerde, hoefde men ‘slechts’ tot 5,75 meter te gaan. Een gemakkelijke klus voor een machine die geconstrueerd is voor diepten tot 8 meter.

“De praktijk leert dat wanneer je vandaag een machine koopt met een bepaald vermogen en capaciteit, morgen een opdrachtgever belt voor een werk waar die machine net weer iets tekort komt”, aldus Henk van Dasselaar van Lareco. “Voor het drainage- en bronbemalingswerk dat we al jaren uitvoeren is Lareco goed uitgerust. Werkdiepten van 4 tot 5 meter zijn dagelijkse kost en daar draaien we met ons materieel de hand niet voor om.”

Voor milieumaatregelen, zoals het aanbrengen van isolerende schermen rond vervuilde grond, maar ook bij bronneringswerk worden steeds grotere diepten verlangd en sleuven van 6 meter zijn meer regelmaat dan uitzondering. Hoewel machines voor sleufdiepten van 4 tot 5 meter die extra meter theoretisch best aan kunnen, wordt de belasting van de aandrijving en het machinemateriaal dermate hoog dat de bedrijfszekerheid in het gedrang komt. Storingen en hoge machineslijtage leiden dan tot hoge kosten.

“Investeren in materieel voor werkdiepten tot 6 meter lijkt de oplossing”, merkt Van Dasselaar op, “maar dit zal ook binnen niet al te lange tijd wederom van te geringe capaciteit blijken te zijn. Je blijft achter de ontwikkelingen aanlopen.”

Om die reden is door Lareco besloten bij Mastenbroek een machine te bestellen die ook over langere tijd aan de trend naar steeds grotere werkdiepten kan tegemoet komen.

Zo draaide afgelopen week in Nieuw Heeten bij de aanleg van een bergvijver de eerste Mastenbroek 60/80 DW bronbemalingsmachine, gebouwd in Engeland en geschikt voor een standaard freesdiepte van 8 meter. Om het zand uit de ontgraving van deze overstort zoveel mogelijk droog te kunnen afvoeren is met de machine onder het werk een bronbemaling aangebracht op een diepte van ca. 5,75 meter.

Capaciteit

De op rupsonderwagen geconstrueerde machine weegt 52.500 kg en beschikt over een Caterpillar 3412 DITVA dieselmotor met een vermogen van 600 pk bij 2000 omw/min. De 6,70 meter lange rupswagen draagt over een lengte van 5000 mm en is voorzien van 800 mm brede rupsplaten. De 60/80 DW graaft met een standaard sleufbreedte van 280 mm. De grootst mogelijke sleufbreedte bedraagt echter 600 mm.

Afhankelijk van de grondgesteldheid en te maken sleuf is een capaciteit haalbaar van circa 150 m/h. Dit is voor een belangrijk deel mede te danken aan de volledig automatische regeling van de verschillende machinefuncties zoals de verticaalstelling van de graafboom, horizontale vlakstelling van de machine t.o.v. het maaiveld en de diepteregeling met behulp van laser. Rupsen en freesketting worden hydraulisch aangedreven.

“Haar enorme prestaties maken deze bronbemalingsmachine geschikt voor nog andere toepassingen”, aldus Van Dasselaar. Om die reden wordt bij Lareco gewerkt aan de ontwikkeling van een systeem met behulp waarvan de Mastenbroek-machine verticale folieschermen in de grond kan brengen bijvoorbeeld ter isolatie van vervuilde grond of het tegengaan van grondwaterverplaatsingen.

Henk de Vreede

Voor de aanleg van een bergvijver in de gemeente Nieuw Heeten is door Lareco onder de ontgraving een bijna zes meter diepe bronbemaling aangebracht. Voor het maken van de leidingsleuf is door het bedrijf een nieuwe Mastenbroek bronbemalingsmachine ingezet. De ruim 52 ton zware machine kan met eventueel in het veld uit te voeren aanpassingen te gebruiken voor werken met een diepte varierend van 2 tot 8 meter.

Reageer op dit artikel