nieuws

Kennedy Business Center in Eindhoven krijgt vorm

bouwbreed

Eindhoven krijgt een nieuwe kantoorlocatie aan de kop van de Kennedylaan. Er zijn plannen voor de bouw van meer dan 50.000 m2 aan kantoren. Een naam is er al: Kennedy Business Center. Midden in het project is een kantoortoren van zeventig tot honderd meter geprojecteerd.

De voornemens maken onderdeel uit van het Ontwikkelingsplan Stationsdistrict Eindhoven waarvan Teun Koolhaas supervisor is. VGZ en GUO klopten in de loop van dit jaar als eerste bij de gemeente Eindhoven aan om aan de kop van de Kennedylaan kantoren voor eigen gebruik te bouwen.

Hierbij gaat het om gebouwen van 17.500 m2 en 5500 m2. Daarnaast is er ruimte voor nog eens 25 tot 30.000 m2 kantoorruimte voor de markt. De architect Kees Christiaanse is door B en W aangetrokken om voor de diverse initiatieven een stedenbouwkundig concept te ontwikkelen.

Het nu gepresenteerde plan voorziet in vijf parallelle bouwstroken loodrecht op de daar gesitueerde spoorlijnen.

Verder gaat het concept uit van een diagonale as door het gebied in de vorm van een voetgangersroute vanaf het Centraal Station richting het complex van de Technische Universiteit Eindhoven. Het plan voorziet tevens in de bouw van een verdiept gelegen parkeergarage in twee lagen. Volgens de plannen moet deze garage plaats bieden aan 800 auto’s waarvan de helft voor openbaar gebruik en de andere helft voor gebruikers van de te realiseren kantoren worden bestemd.

Korte termijn

De bebouwing van VGZ is voorzien op de twee oostelijke bouwstroken. GUO bebouwt de meest westelijke strook. Midden in het project is een kantoortoren geprojecteerd. Deze toren moet tussen de zeventig en honderd meter hoog worden. Volgens de gemeente zijn de onderhandelingen met gegadigden voor deze toren en voor de nog vacante bouwstrook aan de westelijke kant van de toren nog in volle gang. De gemeente Eindhoven wil het project echter in een keer en op zo kort mogelijke termijn uitvoeren. “Vooral de huisvesting van VGZ en GUO dwingt tot snelheid. Desnoods”, zo stelt het college van B en W in de voortgangsrapportage, “zou aan beide partijen gelegenheid moeten worden geboden om hun deel van het project te realiseren, vooruitlopend op de voltooiing van de overige gedeelten.”

Parkeergarage

Volgens het gemeentebestuur biedt het planconcept van Christiaanse hiervoor de gewenste flexibiliteit. Om het ontwikkelingstraject zowel in coordinerende als in adviserende zin goed te regelen, heeft Eindhoven de Brink Groep aangetrokken. Dit laatste is vooral van belang bij de bouw van de parkeergarage. Te meer omdat Eindhoven in afwachting van nadere onderhandelingen met marktpartijen heeft besloten de ontwikkeling zelf ter hand te nemen. Voor de voorbereidingen van het totale bouwplan voor de parkeergarage moet de gemeenteraad f. 1 miljoen uittrekken.

Reageer op dit artikel