nieuws

Kasteel Ter Worm verandert in

bouwbreed Premium

luxe pleisterplaats

Het uit de 15e eeuw daterende Heerlense Kasteel Ter Worm begint een tweede leven. Voor f. 15,5 miljoen moet het complex worden gerestaureerd en uitgebreid tot een viersterrenhotel met 41 kamers, een restaurant voor 80 personen en een conferentiekamer.

“Het herenhuis valt bouwtechnisch bijna uit elkaar”, constateren de architecten Jos Hamers en Jan Voorvelt van de Heerlense Architectengroep Mertens BV. Uit voorzorg werden twee jaar geleden drie stalen balken aangebracht om het gebouw overeind te houden. Bij het opstellen van het restauratie- en uitbreidingsplan lieten de architecten zich inspireren door een bouwplan uit 1891, uitgevoerd door Baron Otto Napoleon de Loe. Hij maakte het werk door gebrek aan geld niet af.

Het kasteel kreeg toen wel een eigen karakter dat bepaald werd door de decoratieve toepassing van bak- en natuursteen, de rijzige dakkapellen met het geprononceerde hoektorentje en de sierlijke vormgeving van de trapgevel.

Druk grondwater

In het nieuwe plan is aan de noordzijde van het herenhuis een uitbreiding voorzien die aansluit op de bestaande bouw waardoor de voorkant symmetrisch wordt. De nieuwbouw wordt geschraagd door 20 meter lange boorpalen. Een strook van tien centimeter glas dient als afscheiding van het oude en nieuwe gedeelte. “We willen niet, zoals in Italie, aan geschiedvervalsing doen” zegt Jan Voorvelt. De glazen afscheiding dient ook om verzakkingen na de restauratie op te vangen. “Want die komen er”, zegt Voorvelt.

Om de fundering van het 400 vierkante meter grote complex te verstevigen is een 70 centimeter dikke plaat van beton aangebracht. De dikte is nodig om voldoende gewicht te hebben tegen de opwaartse druk van het grondwater. Ook de Engelse tuin, slotgracht en brug worden opgeknapt.

Europees aanbesteed

Eigenaar Freek Van der Valk draagt f. 8 miljoen bij in de kosten. Van het Europees Fonds voor de Regionale ontwikkeling (ERFO) komt een bijdrage van f. 1,5 miljoen. De definitieve toezegging van de rijkssubsidie van f. 2,5 miljoen wordt eind augustus verwacht. De restauratie maakt onderdeel uit van het project ‘werken, leren en restaureren in Limburg’. De werkzaamheden moeten volgens de door het rijk gestelde voorwaarden voor 1 oktober aanvangen. Het werk wordt Europees aanbesteed.

Kasteel Ter Worm verkeert bouwtechnisch in slechte staat. Twee jaar geleden werden uit voorzorg drie stalen balken aangebracht om het gebouw overeind te houden.

Foto:

Jup van de Wal

Reageer op dit artikel