nieuws

Kapiteins dreigen vaarbevoegdheid te verliezen

bouwbreed

Baggerschepen worden vaak te zwaar beladen

De Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam wil de vaarbevoegdheid van kapiteins van baggerschepen intrekken als ze hun schepen te zwaar beladen. Dit blijkt uit een uitspraak van het gerechtscollege in verband met het baggerschip Cornelia van Boskalis Westminster, dat vorig jaar voor de kust van Hoek van Holland te zwaar beladen bleek te zijn. Het komt regelmatig voor dat baggerschepen te zwaar beladen zijn, zo blijkt uit de uitspraak. Hierdoor worden zowel de levens van de bemanning als het schip in gevaar gebracht.

A.W. van Elsacker van Bureau Veritas in Rotterdam – het bureau onderzoekt met baggerdeskundigen of de wetgeving inzake baggerschepen moet worden aangepast – heeft de indruk dat er de laatste jaren sterker wordt gelet of de wet niet wordt overtreden door baggerschepen.

“Als je er strenger op gaat letten dan zul je zien dat de praktijk en de wet niet altijd overeenkomen”, aldus Van Elsacker. “Wat niet automatisch betekent dat de situatie in de baggerindustrie onveiliger is geworden want bij het ontwerpen van de schepen wordt rekening gehouden met de veiligheidseisen.”

Niet bekend

‘Heel normaal’

De Cornelia werd vorig jaar voor de kust van Hoek van Holland aangehouden door de rivierpolitie. Het schip eigendom van Boskalis Westminster voerde werkzaamheden uit voor het zusterbedrijf Boskalis Oosterwijk. Bij het binnenvaren van de haven lag het schip minstens driekwart meter dieper dan de uiterst toegestane diepte.

De kapitein verklaarde tegenover de Raad voor de Scheepvaart dat het bij Boskalis heel normaal is om dieper te laden dan toegestaan zolang de veiligheid niet in het geding komt.

K.G. van Nes, directeur van Boskalis Oosterwijk, verklaarde aan de Raad van de Scheepvaart dat het bedrijf schippers niet verbiedt om dieper te laden dan is toegestaan. “Mits de veiligheid van het schip en de bemanning niet in gevaar komt”, aldus Van Nes.

De raad oordeelde dat de kapitein is “misleid” door de rederij en hield ook rekening met zijn staat van dienst. Hierdoor kwam hij er met een berisping van af.

Beter opletten

J. Mulder directeur van de Vereniging van Waterbouwers in Bagger-, Kust- en Oeverwerken (VBKO), verwacht dat kapiteins vanwege de uitspraak van de Raad voor de Scheepvaart beter zullen opletten of ze niet te zwaar laden.

“Zo’n uitspraak is natuurlijk niet leuk voor een kapitein”, aldus Mulder. “Ik verwacht dat de meeste kapiteins wel beter op hun tellen zullen passen.”

Mulder ontkent overigens ten stelligste dat de wet massaal wordt overtreden. “Er gaat wel eens iets mis omdat het laden van het schip op zee gebeurt en dan is niet precies in te schatten hoe zwaar een schip geladen is, maar ik zou beslist niet willen zeggen dat het schering en inslag is”, aldus Mulder.

‘Verouderde wetgeving’

J. de Bruin, hoofd Ontwikkeling en Ontwerp van Koninklijke Boskalis Westminster, vindt dat de wet verouderd is en snel moet worden aangepast.

De Bruin: “Er moet een verruiming komen van de regels dan kan er efficienter worden gewerkt. Die nieuwe regelgeving zit er aan te komen, maar uiteindelijk zal het nog wel een jaar duren voor het zo ver is. Eigenlijk zou de wet sneller moeten worden aangepast.”

Volgens De Bruin heeft de uitspraak van de Raad niet alleen gevolgen voor Boskalis maar voor de baggerbedrijven in het algemeen. “We moeten ons wel anders gaan gedragen want anders kunnen we straks ons brood niet meer verdienen.”

Afzonderlijk beoordelen

Mulder van de VBKO pleit er voor om de wet zo aan te passen dat er geen algemene regels worden gesteld voor het laden van baggerschepen, maar dat van elk schip afzonderlijk wordt bekeken hoe zwaar het mag laden.

Volgens Mulder is dit noodzakelijk omdat er een groot verschil is tussen het laadvermogen van verschillende baggerschepen. Mulder: “Het ene schip kan meer hebben dan het andere, terwijl er nu een standaardprocedure wordt gebruikt die voor elk schip hetzelfde is.”

Reageer op dit artikel