nieuws

Kans op buitenlandse bouwers op Vinex-locatie Ypenburg klein

bouwbreed

In een keer 12.000 huizen Europees aanbesteed

De Europese Aanbestedingsprocedure voor de Vinex-locatie Ypenburg in Haaglanden is in volle gang. De totale bouwlocatie, goed voor zo’n 12.000 woningen tot het jaar 2005, wordt in een keer aanbesteed. Een unieke situatie die niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Want op deze wijze proberen de verantwoordelijke gemeenten, Pijnacker, Nootdorp en Rijswijk het financiele risico zo klein mogelijk te houden. De kans dat zich veel buitenlandse bedrijven melden is echter klein.

Het loopt nog niet storm op het projectbureau Ypenburg. De Europese Aanbestedings-advertentie is eind vorige maand gepubliceerd. “Achteraf eigenlijk een rottijd met al die vakanties”, zegt directeur Wouter van der Poel. Sinds de bekendmaking zijn er zo’n twintig informatiepakketten aangevraagd. Nu de vakantieperiode op zijn eind loopt zal dat aantal, zo verwacht hij, in ras tempo toenemen.

Het is voor het projectbureau in elk geval een spannende periode. Tot 12 september hebben projectontwikkelaars en bouwbedrijven uit heel Europa de gelegenheid zich voor een van de dertien deelplannen, verdeeld in nog eens vier tijdsgroepen, in te schrijven. Bij elkaar gaat het om zo’n twaalfduizend woningen.

Uniek

“Uniek ja”, aldus Paul van der Wijk, projectmanager van Buitenplaats Ypenburg, “want dit is de eerste grote bouwlocatie die op deze wijze wordt aanbesteed.” Maandenlang hebben ze aan de procedure gesleuteld. Die was noodzakelijk geworden nadat de partijen in de publiek private samenwerking, Rabo Vastgoed, Aegon en het Bestuurlijk Overleg Ypenburg, besloten uiteen te gaan. Van der Poel: “De gemeenten dragen daardoor weer het volledige risico van de grondexploitatie en de gronduitgifte. En, zeker voor de langere termijn, zijn daar toch de nodige financiele risico’s mee gemoeid. Om toch enigszins te profiteren van de huidige marktsituatie is het idee ontstaan om de locatie, weliswaar verdeeld in deelplannen varierend van vierhonderd tot achthonderd woningen, maar desondanks toch in een keer aan te besteden.”

Traject

Het traject dat door het projectbureau is uitgestippeld ziet er nu grofweg als volgt uit. Er zijn vier groepen qua uitvoeringstijd gemaakt. Groep A begint in 1998, B in 1999, C in 2000/2002 en de uitvoering van de deelplannen in groep D vangt ergens tussen 2003/2004 aan. De bedoeling is dat uiteindelijk voor elk deelplan vijf bouwers of combinaties van ondernemingen overblijven. “Dat is ook het maximum wat wij daaraan hebben gekoppeld. Bij vier gaan we eventueel door, maar zijn er slechts drie inschrijvers voor een deelplan, dan kan het samenwerkingsverband Ypenburg besluiten opnieuw aan te besteden”, legt Van der Poel uit.

Hij gaat ervan uit dat dat niet het geval zal zijn. Bij een overaanbod van gegadigden staat er zelfs een loting op stapel. Deze loting wordt begin oktober gehouden.

Presentatie

Na de selectie moeten de ontwikkelaars of bouwers het plan in z’n geheel gaan uitwerken. Die presentatie bestaat uit onder andere een schetsontwerp van de te ontwikkelen woningtypen, de grondprijsaanbieding en een stedenbouwkundig plan. Wat dit laatste betreft eist het projectbureau dat de geselecteerde ontwikkelaar in zee gaat met een architectenbureau dat tevens over de nodige stedenbouwkundige ervaring beschikt. Uitgegaan wordt van de economisch voordeligste aanbieding. Volgens Van der Wijk moet dat vooral worden gelezen als meer dan alleen het doen van de goedkoopste aanbieding. “Wat ons voor ogen staat is een presentatie die meer is dan een planverkaveling en een schets van wat eengezinswoningen. We willen toch wel een beroep doen op de creativiteit van de inschrijvers. Doe iets met de parkeergelegenheid of bedenk iets bijzonders.” Van der Poel: “Het is natuurlijk toch een competitie, waarbij we vooral op kwaliteit beoordelen.”

Diegenen die voor het maken van de presentatie worden uitgenodigd maar aan het einde van de rit toch nog buiten de boot vallen kunnen f. 35.000 aan plankostenvergoeding tegemoet zien. “Uiteindelijk blijven er per deelplan twee plannen over, waar de betrokken gemeenteraden zich over moeten buigen. Om uiteindelijk het definitieve plan zo objectief mogelijk te kunnen kiezen zullen nog criteria worden opgesteld”, aldus de directeur van het projectbureau.

Tijdgroep

Anders gaat het overigens met de gunning in de laatste tijdgroep. Zowel Van der Poel als Van der Wijk beamen dat het maken van een compleet uitgewerkt plan voor een locatie die zo ver in de tijd ligt weinig zin heeft. “Vandaar dat we volstaan met onder andere een stedenbouwkundige visie.”

De verwachtingen zijn bij beiden hoog gespannen. Over een ding zijn ze het in elk geval eens. De kans dat veel Europese bedrijven zich voor of op 12 september zullen melden is klein. “Ik zie geen Grieken meedoen, wel een Belgische en Duitse onderneming en misschien een Frans bedrijf, maar dan hebben we het wel gehad”, aldus Wouter van der Poel.

Wouter van der Poel (links) en Paul van der Wijk, de architecten van de Europese Aanbesteding van Buitenplaats Ypenburg: “…We willen toch wel een beroep doen op de creativiteit van de inschrijvers…” Foto: Peter van Mulken

Reageer op dit artikel