nieuws

ISP-subsidie voor revitalisering Bitseveld Roden

bouwbreed Premium

De Drentse gemeente Roden heeft f. 2,3 miljoen subsidie gekregen voor het project Revitalisering Bitseveld Roden. De bijdrage is afkomstig van het Integraal Structuur Plan Noorden des Lands (ISP) en bestemd voor het verbeteren van de uitstraling en de infrastructuur van een deel van dit industrieterrein waarmee in totaal f. 4,7 miljoen is gemoeid.

Daarnaast is f. 344.450 ISP-geld beschikbaar gesteld voor het ruim f. 1,4 miljoen kostende project Toeristisch knooppunt Hooghalen. Door de aanleg van parkeervoorzieningen, het plaatsen van fietsenstallingen, verbeterde sanitaire voorzieningen en informatievoorzieningen en het uitbreiden van thematische wandelroutes kunnen meer bezoekers terecht bij de bossen, de Radio-sterrenwacht en het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Voor de ontsluiting van bedrijventerrein De Punt ontvangt de gemeente Eelde f. 98.700. De totale kosten van dit project belopen f. 329.000.

Reageer op dit artikel