nieuws

Infrastructuur krijgt – 500 mln extra

bouwbreed Premium

Het kabinet trekt in 1998 een bedrag van f. 500 miljoen extra uit voor investeringen in de infrastructuur. Dit wordt bevestigd door ingewijden rond het kabinet.

De bedoeling is dat het Fonds Economische Structuurversterking, waaruit de investeringen worden betaald, gedurende een reeks van jaren ieder jaar met een half miljard gulden extra wordt gevuld. De f. 500 miljoen voor 1998 maakt deel uit van een meevaller van f. 3,75 miljard die het kabinet vooralsnog te verdelen heeft. Over de verdeling van de rest van het geld bestaat echter nog geen volledige overeenstemming.

Reageer op dit artikel