nieuws

Hoofdkantoor ABN-Amro vooral uitzonderlijk groot

bouwbreed

Het hoofdkantoor van de ABN-Amro Bank NV te Amsterdam wordt voor alles uitzonderlijk groot. Er worden geen bijzondere bouwtechnieken toegepast, maar de organisatie is wel bijzonder. De bouw-

combinatie heeft een afzonderlijk bouwbedrijf in het leven geroepen. Dat is De Bank Combinatie VOF. Vanwege de enorme omvang is het werk in zes bouwstromen verdeeld.

“Het leiden van De Bank Combinatie is wezenlijk anders dan het leiden van een gewone bouwcombinatie”, aldus ing. L.M.E. d’Hondt, projectdirecteur van het bouwbedrijf. Hij laat zien, dat de bouwkeet helemaal neutraal wit is geschilderd. Kenmerken van de aannemingsbedrijven, die aan de combinatie deelnemen, ontbreken. Alleen aan de bekisting langs de autosnelweg zijn enkele afzonderlijke reclameborden van de bouwpartners bevestigd. Dat zijn NBM Amstelland Bouw BV te Hoofddorp, Aanneming Maatschappij J.P. van Eesteren BV te Rotterdam en Vermeer Bouw BV te Hoofddorp.

“Veertig procent van de werknemers van De Bank Combinatie is gedetacheerd, zestig procent hebben we zelf geworven”, aldus D’Hondt. “Daaronder zijn ook Ierse bouwvakkers, omdat er in Nederland een gebrek is aan vaklieden. Bovendien zijn werknemers uit het buitenland bereid langer te werken, omdat ze meer willen verdienen.”

De Bank Combinatie heeft als bouwonderneming een eigen bedrijfscultuur. Daarbij hoort bijvoorbeeld het parkeren op de parkeerplaats in de nabijheid van het werk, in plaats van op straat voor de keet. De projectdirecteur stoort zich wel eens aan de vrijheden, die de werknemers uit Amsterdam en omgeving zich veroorloven.

Discipline

D’Hondt komt uit Kampen, maar is Zeeuw van origine. “Het is mijn eerste grote werk in het westen van het land. In zijn algemeenheid zijn werknemers uit het noorden en oosten meer gedisciplineerd. Ze besteden meer aandacht aan veiligheid en gezondheid en zijn meer geneigd zich te houden aan de verplichting een bouwhelm en veiligheidsschoenen te dragen”, aldus D’Hondt. “De ‘bouwvakkerscultuur’ vind je overigens niet in de grote steden, maar langs de Veluwezoom, in Twente, Friesland, Noord-Holland en Oost- en West-Brabant. Bouwvakkers doen niet moeilijk en passen zich makkelijk aan. Daardoor lopen combinaties zoals De Bank Combinatie redelijk, soms zelfs beter dan hun moederbedrijven. Ik denk dat dat komt doordat het belang van het werk boven het persoonlijk belang of het bedrijfscultureel belang wordt gesteld.”

De bijzondere organisatie heeft niet te maken met de bouwtechniek, maar met de enorme omvang van het werk. “Voor Nederland is dit een uitzonderlijk groot werk”, aldus D’Hondt. “De bouwkundige aanneemsom is ongeveer f. 240 miljoen. Dat zal waarschijnlijk oplopen tot f. 300 miljoen. De ABN AMRO Bank spreekt over f. 600 miljoen stichtingskosten.”

Op de bouwplaats zijn momenteel 160 tot 170 medewerkers in de weer. Dit aantal kan incidenteel oplopen tot 400 a 500 personen. De bouwput meet niet minder dan 140 bij 160 vierkante meter, een oppervlakte gelijk aan die van ruim vier voetbalvelden. Onder de grond wordt een parkeergarage voor 800 auto’s uitgevoerd. Daarop komen twee torens, van 105 en 70 meter hoog, en kantoren met een oppervlakte van 91000 vierkante meter.

Zes dagen

Het gebouw wordt voor een deel gestort, voor een deel opgetrokken uit prefab betonnen elementen. De torens hebben samen een oppervlakte van 1200 vierkante meter per verdieping. De kernen worden gestort met behulp van een Doka klimbekisting. De betonpomp klimt met de bekisting mee, om de kraanbezetting enigszins te beperken. De bouw stijgt met een snelheid van zes dagen per verdieping.

Als het complex gereed is zullen er 3100 mensen werk vinden. “Dat is over twee jaar. De tijdsdruk is gigantisch”, aldus D’Hondt. “Daarom zijn alle disciplines in ons bouwbedrijf aanwezig, we zijn selfsupporting, dus niet afhankelijk van de moederbedrijven. We hebben het werk verdeeld in zes eenheden. Er zijn in totaal zeven kranen. Om tijd te winnen gaan we voor een deel in twee ploegen werken, dan komen er nog twee uitvoerders bij.”

Co-architect

Het hoofdkantoor van de ABN AMRO Bank is ontworpen door Henry Cobb van architectenbureau Pei Cobb Freed en Partners te New York. Prof. ir. Pi de Bruyn van het Amsterdamse bureau De Architekten Cie is co-architect, verzorgt de ‘vertaalslag’ van het ontwerp naar de Nederlandse omstandigheden en voert de bouwdirectie.

Opvallend is, dat de gevels van de torens naar boven toe naar buiten hellen. Er zijn compleet nieuwe aluminium componenten voor de gevels ontworpen. Ze worden ontwikkeld, geproduceerd en gemonteerd door Scheldebouw BV te Middelburg. Delen van de gevels worden om esthetische redenen met een schil van natuursteen bekleed.

De hoogbouw wordt los van de laagbouw gehouden. Pas als beide bouwdelen zich hebben gezet, wordt de vrijgehouden zettingsstrook gestort. De laagbouw zal naar verwachting zo’n 2 tot 3 centimeter zetten, de hoogbouw tussen 4 en 6 centimeter. De wanden van de parkeergarage zijn voorzien van naden, waarin krimpscheurtjes mogen ontstaan. Om preventieve redenen zijn alle naden tussen de vloeren en wanden van injectieslangen voorzien. Geinjecteerd is er echter nog niet.

Het complex is gefundeerd op 2600 palen, waarvan tweederde op trek wordt belast. De waterhuishouding is complex en het grondwater heeft al voor vertraging gezorgd. Vooralsnog verwacht D’Hondt echter, dat het complex op tijd gereed komt.

Reageer op dit artikel