nieuws

Hitte geen probleem dank zij zwaardere pomp

bouwbreed

Gloeiend heet was de collector. Maar de nieuwe, zwaardere pomp die kort tevoren in de zonneboiler was geinstalleerd, doorstond de hittegolf glansrijk. Wat gebeurt er als het zonneboilersysteem dagen achtereen extreme hitte te verduren krijgt?, was de vraag. Gesteld aan willekeurige bewoners van de Amersfoortse ecologische wijk Nieuwland.

Dolf Dukker

Toevallig doet aan de Vergulde Wagen nummer 13 een docent milieukunde open. Rien van Stigt put bij de milieuopleiding aan de HTS in Utrecht uit eigen ervaring. Hij, vrouw Lies Bijker en zoon Borre kozen twee jaar geleden bewust voor een experimentele zonnewoning. Enkele probleempjes daargelaten, stemt de keuze tot tevredenheid.

“Hij heeft een tijdje gek gedaan”, doet Rien van Stigt – omdat er nu eenmaal naar wordt gevraagd – verslag van de werking van het apparaat. “Bleek dat de pomp te licht was; dat hij de warmte niet kwijt kon.” Eerst gaf de woningbouwvereniging het standaardadvies het waterreservoir goed bij te vullen, maar daarin zat het probleem niet. Pas nadat leverancier Luigjes (Barneveld) de oorzaak zocht in de te geringe pompcapaciteit kon het euvel worden verholpen.

Milieuenthousiasten

Rien van Stigt en Lies Bijker die zichzelf bovengemiddelde milieuenthousiasten noemen, zijn zeer te spreken over de passieve energiebesparende voorzieningen in hun woning. Door de isolatie was het tijdens de zomerse hitte binnen lekker koel.

Van de hogere opbrengst van de zonnecellen tijdens de hittegolf merken zij overigens weinig. De opgewekte energie verdwijnt direct in het REMU-net. Alleen op de maandelijkse verbruiksoverzichten is te zien hoeveel kWh de zonnecellen op het dak hebben geproduceerd, naast een opgave van het eigen verbruik en het gemiddelde verbruik in die periode. Van Stigt laat zien hoe het eigen verbruik in april vrijwel gelijk is aan de geproduceerde kWh op het dak. Vanaf april ontstaat er een productieoverschot. In juni was het eigen verbruik 129 kWh, bedroeg het gemiddelde 177 kWh en produceerde de zonnecellen op het dak 183 kWh. Ook deze maand verwacht het Amersfoortse gezin een hoog productieoverschot.

De kans daarop is groot, hoewel de beste rendementen over het algemeen niet in de zomermaanden worden gehaald. Door de hoge temperaturen neemt het rendement van de zonnecellen iets af. En er zit meer vocht in de lucht, waardoor de intensiteit van het zonlicht minder is. In de lente en het najaar is de zon het sterkst en zijn de rendementen dienovereenkomstig hoger.

Rien van Stigt toont het overzicht van de REMU waaruit blijkt dat vanaf april

Reageer op dit artikel