nieuws

‘Het noorden heeft interessante locaties voor bedrijven’

bouwbreed

“Het gebied Drachten-Assen-Groningen (DAG-driehoek) is de afgelopen jaren verrijkt met een aantal interessante locaties voor vestiging van (inter)nationale bedrijven.

Maar voor het noorden des lands blijft structurele aandacht voor het vestigingsmilieu noodzakelijk.”

Dit concludeert de Stuurgroep DAG in het eindverslag van het project ‘Nadere Uitwerking Drachten-Assen-Groningen’, dat binnenkort wordt behandeld door Provinciale Staten van Friesland.

Volgens de stuurgroep “kan de DAG-driehoek als overlegplatform thans worden beeindigd”. Want hetgeen in intentieverklaringen werd nagestreefd is ook daadwerkelijk gerealiseerd: “Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen hebben nieuwe vormen van samenwerking doen ontstaan, waar maatregelen voor het verbeteren van het vestigingsklimaat besproken worden.”

Als voorbeeld wordt genoemd de ‘Regio Groningen-Assen 2030’, waarin de provincies Groningen en Drenthe en vijftien gemeenten samenwerken aan het ontwikkelen van een ruimtelijk toekomstperspectief.

Voortvarend

Dankzij de inspanningen van de stuurgroep is een aantal strategische projecten in gang gezet waarvan de continuiteit “over het algemeen als voortvarend is te betitelen”.

De meeste projecten verkeren in het stadium van planontwikkeling of uitvoering. Zo werkt de gemeente Assen volop aan een oplossing voor het Stationsgebied en is de gemeente Haren bezig met de locatie Nesciolaan. De gemeenten Groningen, Slochteren en Hoogezand/Sappemeer hebben een plan gemaakt voor een 50 ha. groot bedrijvenpark in Slochteren nabij de nu volledig verdubbelde A7 naar de Duitse grens. In Drachten is een locatie voorzien in de oksel van de kruising van de A7 en N31.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels