nieuws

Heidemij verwacht verdere winstgroei

bouwbreed

In de eerste helft van dit jaar heeft Heidemij de nettowinst met 10% zien toenemen van f. 12,4 miljoen naar f. 13,7 miljoen. Voor heel 1997 verwacht Heidemij een verdere toeneming van de omzet en een duidelijke groei van de nettowinst.

Het eerste halfjaar namen de bedrijfsopbrengsten van Heidemij met 11% toe tot f. 568 miljoen. De sterkste groei trad in het tweede kwartaal op.

In Nederland ontwikkelde de markt voor infrastructuur zich in het tweede kwartaal gunstig. Zo verkreeg Heidemij de opdracht tot het maken van een milieu-effect rapportage (mer) en trace-studie voor de Hanzelijn tussen Lelystad en Groningen. Ondanks de toename van het aantal openbare aanbestedingen zag de onderneming kans de opdrachtenportefeuille te vergroten. Alleen de milieumarkt voor grondreiniging wordt moeilijker.

In Duitsland blijft de marktsituatie onveranderd moeilijk als gevolg van de verminderde overheidsbudgetten en de voortdurende recessie op de Duitse bouwmarkt. Heidemij verwacht dat de situatie niet voor het midden van volgend jaar zal zijn verbeterd. De prijzen in de bouw staan onverminderd onder druk.

Toch werd opdracht ontvangen tot het maken van geotechnische studies naar de ondertunneling van het knooppunt voor autosnelwegen bij de Duitse stad Frankfurt ten behoeve van de hoge snelheidslijn tussen deze stad en Keulen.

Nog voor er sprake was van uitgebreide overstromingen van de Oder in Polen werd de opdracht verstrekt een multidisciplinaire studie te ontwikkelingen voor het stroomgebied van deze rivier.

In de Verenigde Staten profiteert Heidemij van de gunstige ontwikkeling van de markt voor infrastructuur.

Reageer op dit artikel