nieuws

Hagenaars willen zee en groen niet kwijt aan woningbouw

bouwbreed Premium

Het feit dat Den Haag aan zee ligt is voor vijftig procent van de inwoners de reden dat zij in de residentie wonen. Bouwen in zee wordt dan ook door 92 procent van de Hagenaars met klem van de hand gewezen. Verder vindt 98 procent dat woningbouw niet ten koste mag gaan van groenvoorzieningen.

Dit zijn de belangrijkste resultaten van een enquete over Den Haag in 2025 die in juni is gehouden en door ruim 2000 mensen is ingevuld. De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de discussie over de toekomst van Den Haag.

Wat volgens de respondenten de komende jaren zeker moet blijven is de veelheid aan natuur, bossen, parken en groenvoorzieningen. Ruim 76 procent ziet dit als belangrijkste kwaliteit van de residentie. Daarnaast scoren strand, zee, duinen en de huidige kustlijn ook hoog, evenals het historische centrum met zijn monumentale gebouwen. Beide onderdelen scoorden 42 procent. Over de vraag wat er moet verdwijnen was men het minder met elkaar eens. Ongeveer 33 procent heeft weinig waardering voor de hoogbouw in het centrum. Daarnaast vindt 22 procent dat er in de stad minder plaats moet zijn voor industrie-, bedrijven-, en kantorenconcentraties. Ten slotte stelt 19 procent dat de verwaarlozing van de woonomgeving, de vervuiling en de hondenpoep moeten verdwijnen.

De Hagenaars werd tevens gevraagd wat zij het eerst zouden doen als ze burgemeester waren. Ruim dertig procent zou direct de Haagse verkeersproblematiek aan de orde stellen. Om het autoverkeer terug te dringen werden suggesties genoemd als een betere infrastructuur voor auto’s, bevorderen van parkeergelegenheid, verbeteren van het openbaar vervoer en stimuleren van fietsen.

Door meer vervoer ondergronds te laten lopen zou ook extra ruimte voor woningbouw kunnen worden gecreeerd. Want over een ding zijn de respondenten het in ruime meerderheid met elkaar eens: de ruimte van Den Haag voor woningbouw mag niet worden uitgebreid ten koste van groenvoorzieningen (98 procent) en de zee (92 procent).

Reageer op dit artikel