nieuws

Grote schoonmaak in Asser wijk Pittelo

bouwbreed

Minister De Boer heeft in de wijk Pittelo in Assen een boom geplant op het plein van de Christelijke school De Lichtbaak. Twaalf bomen zullen hier een cirkel vormen. Ze staan symbool voor de wederopstanding van de door bodemvervuiling geteisterde woonwijk.

Dit voorjaar begon de saneringsoperatie in de wijk, die zwaar is verontreinigd met onder meer teer- en cyanideresten. Deze zijn afkomstig van een gasfabriek die daar heeft gestaan. De schoonmaak kost f. 50 miljoen, een bedrag dat wordt bijeengebracht door Rijk, provincie, gemeente en de eigenaar van de grond, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. De vervuiling in de wijk heeft er aan bijgedragen dat zeker de helft van de in totaal driehonderd woningen leeg staat.

Na voltooiing van de saneringswerkzaamheden eind dit jaar zal de gemeente Assen in overleg met de bewoners plannen maken om de wijk weer aantrekkelijk te maken voor bewoning.

Reageer op dit artikel