nieuws

Geen dwangsom voor sloopverwerker in gemeente Nuland

bouwbreed

Bouw- en sloopafvalverwerkingsbedrijf Theo van der Donk Container en Recycling BV uit het Brabantse Nuland heeft met succes verzocht om schorsing van de dwangsommen voor het illegaal gebruik van een puinbreker. De door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant uitgevaardigde dwangsommen van f. 1500 tot een maximum van f. 15.000 zijn door de Raad van State in Den Haag vernietigd. Het Haagse rechtscollege vindt wel dat GS de vergunning voor de puinbreker terecht heeft geweigerd. Bij het verlenen van de milieuvergunning voor de overige activiteiten van Van der Donk is het provinciebestuur te streng geweest; maar liefst elf voorschriften uit de vergunning zijn door de Raad van State vernietigd.

Het gaat daarbij om onder meer geluids- en trillingsvoorschriften en de verplichting om bij terreinverharding tenminste 20 procent oud asfalt te gebruiken. Bovendien acht de Raad van State de afvoerverplichting voor afvalstoffen binnen het zogenaamde samenwerkingsgebied onnodig bezwaarlijk voor het bedrijf.

De bezwaren die omwonenden tegen de vergunning van Van der Donk hebben ingebracht werden allemaal door de Raad van State verworpen.

Reageer op dit artikel