nieuws

Efficient funderen

bouwbreed

met grote nauwkeurigheid

Slechts vier geprefabriceerde basiselementen zijn nodig bij een nieuwe funderingswijze die de Eindhovense onderzoeker ir. Faas Moonen heeft bedacht in het kader van zijn promotieonderzoek. De uitwerking deed hij samen met breedplaatfabrikant Dycore Verwo Systems en BAN Bouw uit Nuenen. In vergelijking met de traditionele werkwijze,is volgens Moonen de methode snel en goedkoop met een eenvoudige bouworganisatie en als extra’s een volkomen vlakke bovenzijde en een buitengewoon nauwkeurige maatvoering.

Het systeem, waarop patent is aangevraagd, is voor het eerst toegepast bij het eerder in Cobouw beschreven onderzoeksgebouwtje van sandwich dakplaten op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven. Binnenkort start een tweede project: vier bedrijfshallen met kantoren in Nuenen waarin 600 vierkante meter prefab platen worden verwerkt. Om een goede evaluatie van het systeem mogelijk te maken worden op hetzelfde terrein ook drie hallen gebouwd met een traditionele fundering.

Met de vier basiselementen kunnen in principe alle funderingsvormen (fundering op zand of op palen, in combinatie met een dragende vloer of een vloer op zand) worden gerealiseerd.

Het principe van de funderingswijze is eenvoudig: na het ontgraven worden eerst enkele stelelementen geplaatst. De bovenzijde van elk stelelement kan door middel van stelschroeven nauwkeurig waterpas en exact op de gewenste aanlegdiepte worden gebracht. Op deze stelelementen worden op enige afstand van elkaar twee verticale prefab betonnen elementen geplaatst. De tussenruimte en de ruimte onder de platen wordt met betonmortel gevuld. Dit vulbeton zorgt na uitharding voor de volledige afdracht van de belastingen (naar de ondergrond of de paalkoppen). De stelschroeven dragen alleen tijdens de uitvoering het eigen gewicht van de prefab elementen.

De prefab betonnen elementen worden nagenoeg zonder bevestigingsmiddelen op de stelelementen geplaatst. De noodzakelijke zijdelingse steun bij het vullen van de tussenruimte met betonmortel wordt verkregen door de uitgraving eerst aan te vullen met grond. Pas daarna wordt vulbeton gestort. Om te voorkomen dat de prefab platen tijdens het aanvullen van de grond verschuiven worden er enkele afstandhouders in de tussenruimte geplaatst.

Doordat de prefab betonnen platen slechts op twee plaatsen door vlakke stelelementen worden ondersteund kunnen de platen nog horizontaal worden verschoven (zolang er nog geen grond is aangevuld). Met behulp van de schroeven in de stelelementen kan ook de verticale maatvoering nog worden gewijzigd. Dit maakt een nauwkeurige controle en correctie van de maatvoering na het plaatsen van de elementen mogelijk. De maatvoering wordt zo al tijdens het stellen van de fundering definitief vastgelegd, zodat een herhaald passen en meten daarna niet meer nodig is. In het proefproject was de maatafwijking na het storten van het vulbeton maximaal twee millimeter.

Na het voltooien van de funderingswerkzaamheden geeft de bovenzijde van de prefab betonnen platen de exacte positie van de wanden aan. Deze bovenzijde is vlak, zodat hierop direct kalkzandsteenelementen kunnen worden gelijmd zonder kimlaag.

Integratie

De productie van de prefab betonnen onderdelen is samen met Dycore Verwo Systems BV uitgewerkt. Behalve het integreren van de benodigde wapening en het instorten van koudebrugonderbrekingen is daarbij vooral veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een methode, waarbij prefab elementen op elke gewenste lengte kunnen worden gemaakt. Dat maakt de methode zeer flexibel en geschikt voor zowel utiliteitsbouw als kleinschalige woningbouw.

Een ander belangrijk kenmerk voor de funderingswijze is volgens Moonen de integratie van funderingsactiviteiten. Zo zijn alle onderdelen van de methode maximaal 750 kg zwaar en kan een kleine graafmachine het transport op de bouwplaats verzorgen. Deze is toch al aanwezig voor het graven van de sleuven. Dat drukt niet alleen de kosten aanzienlijk, maar de uitvoering van de fundering kan ook door een (grondverwerkers)bedrijf worden uitgevoerd. En dat is volgens Moonen misschien wel het belangrijkste voordeel van zijn idee. Het vereenvoudigt de organisatie en planning voor de aannemer immers aanzienlijk.

De prefab platen worden op de stelelementen geplaatst en met stelschroeven op de gewenste hoogte gebracht.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels