nieuws

Drenthe zet werklozen in bij restauratie monumenten

bouwbreed

De restauratie van een monumentale boerderij in het Drentse Orvelte wordt niet alleen uitgevoerd als leerlingbouwplaats, ook langdurig werklozen worden bij dit werk ingeschakeld.

Het experiment dat 27 augustus officieel van start gaat is het eerste ‘restauratie scholings- en werkgelegenheids’ (RS en W)-project.

Rola Johannes

Het project is ontstaan door samenwerking tussen het Steunpunt Monumentenzorg Drenthe, het NVOB, de stichting Vakopleiding Bouwbedrijf en Arbeidsvoorziening Drenthe en werd ontwikkeld in het kader van Melkert III. Minister Melkert heeft negentien gemeenten in de provincie Drenthe aangewezen als zogenaamde. ‘experimenteergemeenten’.

Een van de doelstellingen van het RS en W-project is het restaureren van zoveel mogelijk rijksmonumenten en het vormen van een fonds voor restauraties van niet-rendabele monumenten.

Projectleider RS en W J.J. de Vries: “Van het (gesubsidieerde) inleenbedrag van leerlingvaklieden reserveert het Samenwerkingsverband f. 2,50 per uur. Dat gaat evenals het bedrag dat bespaard wordt door het inzetten van de bouwpool naar de Stichting Drents Monument (SDM). Na het betalen van bouwpool- en organisatiekosten wordt van het resterende bedrag een fonds gevormd waaruit niet rendabele monumenten gefinancierd kunnen worden.”

Werkzaamheden die in de stelpost niet door de bouwpool (kunnen) worden uitgevoerd, zal het bouwbedrijf uitvoeren en worden betaald door het SDM.

Naast de restauratie van een complex behoort ook het clusteren van projecten tot de mogelijkheden.

Ervaring

Het pilotproject in Orvelte (gemeente Westerbork) betreft de restauratie van een voormalige boerderij waarbij Bouwbedrijf Visscher uit Hoogeveen als bouwkundig aannemer optreedt.

“Bij dit project zijn vier tot vijf bouwplaatsleerlingen en een tot twee banenpoolers betrokken. De hier opgedane ervaringen zullen gebruikt worden voor andere projecten”, licht W. Feenstra, technisch beleidsmedewerker van Monumentenzorg, tevens coordinator van het project toe.

Naast het scholen van leerlingen in het restaureren van monumenten krijgen ook (langdurig) werklozen via een bouwpool de kans werkervaring op te doen in de restauratie. De werklozen worden ingezet voor eenvoudigere werkzaamheden als isoleerwerk, transport en sloopwerk.

De selectie en plaatsing voor de bouwplaatsleerlingen geschiedt door de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf en de NVOB. De betreffende gemeente draagt zorg voor de selectie van mensen uit de Melkert-III-pool.

Reageer op dit artikel