nieuws

De kwaliteit

bouwbreed Premium

Van beroep is hij automatiseerder bij deze uitgeverij, maar als zoon van een aannemer weet hij hoe het werkt. “Vooral door slechte communicatie tussen aannemer en onderaannemers gaat er veel mis. Daarom moet je zelf toezicht houden.” Bij de bouw van zijn twee-onder-een-kap heeft hij zo de ergste ongelukken weten te voorkomen. Alleen voor een paar kleinere missers kwam hij te laat. Het stopcontact was al achter de radiator verdwenen voordat hij er erg in had. Hij excuseert zichzelf: “Je weet van tevoren ook niet hoe groot zo’n radiator wordt; die staat slechts schematisch op tekening.” En ondanks zijn nadrukkelijke waarschuwing aan de aannemer dat de installatie van het douchescherm een zorgvuldige maatvoering vereiste, moesten al betegelde muurtjes deels worden gesloopt toen de badkamerleverancier kwam.

Erger was dat de aannemer de waarschuwing in de wind sloeg om bij het storten van de fundering van de garage, op de prefab kelder eronder, te zorgen dat dit prefab goed schoon zou zijn; door vuil in deze stortnaad is de kelder nu lek. Met een grindbak om de kelder heen hoopt de aannemer het droog te houden. Onze klant weet dat dit een lapmiddel is.

Als koper had hij geluk dat zijn vader elke veertien dagen met een deskundige blik de vorderingen in de bouw kon inspecteren. Voordat de riolering uit het zicht verdween, dwong hij af dat de afvoerbuis alsnog het vereiste afschot kreeg. Een bouwfout die anders waarschijnlijk pas vele jaren en verstoppingen later aan het licht zou zijn gekomen. Hij kon wijzen op het ontbreken van dampdichte folie voordat de constructie achter Trespa-platen verdween. Elders ontbraken de voor de ventilatie noodzakelijke open voegen. En voordat voor eeuwig de installatie onder het beton verdween kon hij aankaarten dat voor de vloerverwarming in hal, keuken en badkamer opdeling in afzonderlijke groepen noodzakelijk was.

De bouw is de enige tak van industrie waarin de klant tegelijk onbezoldigd kwaliteitsbewaker moet zijn. Erg deskundig hoef je daarvoor niet te zijn, zoals een andere collega merkte. Die ontdekte in de ruwbouw dat wel het deurgat was verplaatst, zoals bij het meerwerk afgesproken, maar niet de naastgelegen aansluitingen voor de radiator, die dus pontificaal voor het deurgat uit de vloer staken. En een week of wat later kon hij de bouwer erop wijzen dat geen van de ramen in een slaapkamer open konden.

Als ondeskundig, onbezoldigd kwaliteitsbewaker moet je natuurlijk wel moed hebben. Want wat weet je precies van convectorputten? Je verwacht een gat in de zojuist gelegde vloer, maar hoe precies? Bij de buren zie je dat er een sparing is aangebracht, maar die ontbreekt in je eigen huis in wording. Je bent een heer en belt netjes met het kantoor van de projectontwikkelaar. Er gebeurt niets. De bouw vordert. De benauwdheid groeit dat je straks toch met die radiatoren zit opgescheept. Je verzamelt al je moed en stapt op een ochtend de bouwkeet binnen. Alle koffiedrinkers draaien zich om en kijken je aan. “Heren”, zeg je, “ik heb er geen verstand van en misschien zeg ik iets heel doms: maar waarom zit er geen gat waar mijn convector moet komen?” Grote stilte. Dan de verbazing: dat moet er wel zitten.

De volgende dag staan twee bouwvakkers de foute vloerplaat eruit te hakken. Van een later bouwnummer wordt een nieuwe vloerplaat ‘geleend’.

Denk niet dat je geen onbezoldigd kwaliteitscontroleur hoeft te zijn als de bouwer zelf al een fout ontdekt heeft. Dat merkte een collega die terwille van zijn schoonmoeder een kijkje nam bij de bouw van haar seniorenwoning. Wat bleek: de fundering voor de erker was te klein en zat op de verkeerde plaats. Gelukkig had de aannemer dat zelf ook al gezien. Maar vervolgens plakte die met wat losse stenen en specie een randje fundering erbij. Behalve moed is dan ook volharding nodig om de vereiste kwaliteit af te dwingen. Want hoezo is dat werk niet degelijk? Deze aannemer was niet van plan voor de eerste de beste leek te zwichten. Pas na zachte dwang via de architect en vereniging Eigen Huis stak deze bouwer serieus de handen uit de mouwen om een fatsoenlijke strook fundering aan te storten. En passant kon hij gelijk gedwongen worden een vergeten zijmuur te isoleren.

Het is geen kwaliteitsborging volgens ISO negenduizendzoveel. Zo werkt dat niet in de bouw. Kwaliteit is er alleen voor de deskundigste, moedigste en meest volhardende klant. TM

Aflevering 4: De stoep

Hoe ‘klantvriendelijk’ vindt u de bouw? Geef uw reactie op Internet in de discussiegroep op de Cobouw-site: http://www.cobouw.nl.

Reageer op dit artikel