nieuws

De Grave verbiedt oplosmiddelen

bouwbreed Premium

Staatssecretaris De Grave van Sociale Zaken gaat het werken met oplosmiddelrijke verf en lijm aan banden leggen. Als werkgevers en werknemers niet binnen een half jaar zelf afspraken maken die tot hetzelfde resultaat leiden, komt er een wettelijke vervangingsplicht voor oplosmiddelrijke verf voor binnenschilderwerk en lijmen voor parket en tapijt.

Dat blijkt uit een brief van De Grave aan de Tweede Kamer. Het standpunt volgt op een verdeeld advies dat de Sociaal-Economische Raad (SER) in mei uitbracht over te nemen maatregelen ter voorkoming van de ‘schildersziekte’ OPS (Organo Psycho Syndroom). De werknemers en kroonleden van de SER wilden een vervangingsplicht. De werkgevers vonden zo’n strenge maatregel niet nodig en achtten goede voorlichting en voorzorgsmaatregelen voldoende.

Het aantal mensen dat aan OPS, een aandoening van het zenuwstelsel, lijdt wordt geschat op 2500. Zonder maatregelen komen daar jaarlijks 30 tot 300 bij.

De Grave schat de meerkosten voor de bedrijven die worden verplicht minder schadelijke alternatieven te gebruiken voor het eerste jaar op twee procent. Daarna zijn deze bedrijven jaarlijks ongeveer 0,7 procent meer kwijt.

De controle op de naleving van de vervangingsplicht komt in handen van de Arbeidsinspectie.

Succes

De Bouw- en Houtbond FNV is blij met het standpunt van De Grave. “Fantastisch, hier zitten we al een jaar of zeven op te wachten. Dit is een succes voor iedereen die zich heeft ingespannen in de strijd tegen OPS”, zegt W. Eshuis. Hij is met name verheugd omdat de staatssecretaris blijkbaar de ernst van de situatie inziet, omdat het “in deze tijd niet gebruikelijk is met dit soort forse maatregelen te komen”.

De werkgevers zijn minder enthousiast. “Dat is niet zo mooi”, is de eerste reactie van L. Knops van de Fosag, de werkgeversorganisatie in de schildersbranche. Hij denkt echter dat door werkgevers en werknemers een half jaar de tijd te geven, de staatssecretaris meer voor het werkgeversstandpunt voelt dan op het eerste gezicht lijkt.

De Fosag wil eerst met de verfindustrie om tafel gaan zitten om – aan de hand van de binnenkort beschikbaar komende resultaten van een enquete onder 500 Fosag-leden – een uitgewerkt plan van aanpak te maken. Dat zal dan aan de werknemers worden voorgelegd. Ondanks het feit dat werkgevers en werknemers al jaren vergeefs proberen een gezamenlijk standpunt te formuleren, is Knops ervan overtuigd dat het nu gaat lukken. “Voor Kerst moet er een convenant tussen werkgevers, werknemers en de verfindustrie zijn.”

Ook de verffabrikanten, verenigd in de VVVF, denken dat De Grave de wet als stok achter de deur niet nodig zal hebben. Drs. A.C. Winkelaar van de VVVF is ervan overtuigd dat zijn vereniging samen met de Fosag een scherper programma kan opstellen voor verftoepassingen binnenshuis. Of dat door werknemers zal worden geaccepteerd is echter de vraag. “Dat hangt af van de bereidheid van de bonden om een stapje terug te doen. Zij eisen voor alle toepassingen binnenshuis producten zonder oplosmiddelen, maar dat is irreeel. Soms heb je gewoon high solids nodig. En dan moet je zorgen voor beschermende maatregelen.”

Reageer op dit artikel