nieuws

Corporatie levert in hoog tempo door Tommel gevraagde stukken De Hoop geeft het niet op

bouwbreed Premium

Corporatie De Hoop uit Helmond heeft afgelopen week een groot aantal stukken naar staatssecretaris Tommel gestuurd. In een formele aanwijzing werd binnen vier weken een toekomstplan geeist. Diverse medewerkers hebben hun vakantie laten schieten om de corporatie een kans te geven op een zelfstandig voortbestaan.

De Hoop is nog steeds geenszins van plan op zoek te gaan naar een andere organisatievorm of fusiepartner. Wel staat een grote reorganisatie voor de deur waarbij gedwongen ontslagen niet worden uitgesloten en wordt er gekeken naar andere vormen van samenwerking met collega-corporaties.

Leo Verberne is nog het enig overgebleven bestuurslid. “Ik ben op dit moment alle acht.” Begin september zal een nieuw bestuur aantreden.

Het is inmiddels vier weken na de formele aanwijzing van Tommel. Die tijd kreeg de corporatie om een meerjarenperspectief tot 2014 te maken met het bijbehorende financiele kostenplaatje. “Ons computersysteem werkt maar tot 2010, maar voor de rest hebben we heel hard gewerkt om de gevraagde stukken op een rijtje te zetten. Verschillende mensen hebben een vakantie uitgesteld of afgelast om de termijn van vier weken te kunnen halen.”

De corporatie heeft veel bezit in de Helmondse binnenstad. De gemeente heeft daar vergevorderde plannen voor herstructurering voor gemaakt. De Hoop heeft eerder aangegeven niet te kunnen bijdragen aan de aanpak van de binnenstad. Nu is in de plannen een bedrag van f. 3,5 miljoen gereserveerd als afboekverlies voor sloop. De corporatie wil eerst nog wel eens de discussie aan over de oplossing van het leefbaarheidsprobleem in de binnenstad. “We willen eerst weten wat de huurders ervan vinden. Je kunt je afvragen of sloop en verplaatsing van mensen dat probleem oplost. Misschien moet er wel geinvesteerd worden in mensen in plaats van gebouwen.”

‘Jullie zijn een risico’

Het ministerie van VROM laat weten de stukken te hebben ontvangen en die nu te bestuderen.

Het bestuurslid: “Dat is een goed teken. Ik hoop dat we snel antwoord krijgen want we dreigen nu is een soort vicieuze cirkel te komen. We zullen niet bij het Centraal Fonds aankloppen maar we willen in 2004 wel borgstelling van het Waarborgfonds. Dat verzoek is in eerste instantie afgewezen wegens bestuurlijke problemen en recentelijk voor de tweede keer afgewezen omdat we een aanwijzing van Tommel hebben gekregen; ‘Jullie zijn een risico’. Er moet nu snel duidelijkheid komen over de toekomst.”

De wethouder van Helmond verklaarde eerder dat de verenigingsvorm van de corporatie log en weinig slagvaardig werkt. “Het is een vooroordeel dat een vereniging vertragend werkt. Normaal gesproken hebben we een keer per jaar een ledenvergadering. Bij een stichting is dat ook zo. Overigens vind ik het democratisch gehalte van een vereniging belangrijker dan snelheid”, aldus Verberne.

“De politiek stuurt aan op een fusie. Maar we laten ons geen fusiepartner opdringen. We zijn wel op zoek naar andere samenwerkingsvormen, maar daarbij is de inzet het zelfstandig voorbestaan van De Hoop.”

Reageer op dit artikel