nieuws

Buizen- en kabelleggers willen snel fuseren

bouwbreed

De Vereniging van Boorondernemers en Buizenleggers (Bolegbo) en de Vereniging Ondernemers Kabelwerken (VOK) willen snel fuseren. In september willen de besturen van beide verenigingen een extra algemene ledenvergadering uitschrijven waarin dit besproken kan worden. Per 1 januari 1998 zou de fusie een feit kunnen zijn.

Met de fusie komt er meteen een einde aan de federatieve samenwerking in de Stichting Federatie van Boor-, Buizenleg- en Kabellegondernemers (FBBK) die in januari 1996 is opgericht. De besturen van beide verenigingen hebben tot een fusie besloten omdat de federatieve vorm van samenwerking niet de meest aangewezen is.

Destijds was de reden om in federatief verband te werken het feit dat hoe langer hoe vaker gecombineerde kabel- en leidingwerken worden aanbesteed. Mede daardoor is het verschil tussen kabelleggers en buizenleggers aan het vervagen.

Daarnaast past de fusie in de plannen om binnen het GWW-Overleg te komen tot vier sectoren. Een van de sectoren moest Ondergrondse Infrastructuur worden, hetgeen met de FBBK al werd gerealiseerd. Door de fusie wordt de sector alleen nog maar sterker binnen het GWWO.

Tijdens de Extra Algemene

Ledenvergadering in september zullen de besturen van Bolegbo en VOK de contouren van

de verdergaande samenwerking presenteren. Na instemming van de leden kan in november de finale besluitvorming plaatsvinden.

Reageer op dit artikel