nieuws

BSB pakt sanering clustergewijs aan

bouwbreed

De Stichting Bodemsanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen (BSB) Drenthe en Groningen wil het aantal weigerachtige bedrijven tot het minimum beperken door bedrijven van begin tot eind van het proces te begeleiden. Daarnaast kiest de BSB uit kostenoverwegingen voor een clustervormige aanpak; alle relevante bedrijven op hetzelfde bedrijfsterrein worden in een keer benaderd voor het uitvoeren van een inventariserend onderzoek.

Deze werkwijze schetst de BSB Drenthe en Groningen in haar plan van aanpak 1998 tot en met 2002. Het voorstel is om jaarlijks zo’n vijfhonderd nieuwe bedrijven te benaderen.

Eind dit jaar is na de eerste vijf jaar bij zo’n 1160 van de 7160 bedrijven, behorende tot de urgentiegroepen 1 en 2, minimaal een eerste bodemonderzoek uitgevoerd. Van de overige 6000 bedrijven hebben zich 550 vrijwillig gemeld uit de minder urgente groep 3.

De resterende 5450 bedrijven worden de komende tien jaar benaderd. De verwachting is dat van 1998 t/m 2002 1000 nadere onderzoeken en 150 saneringen worden gepleegd.

De BSB adviseert bedrijven gratis tot en met het nader onderzoek. Eventuele verdere activiteiten, zoals het opstellen van het saneringsplan, wordt een eenmalige bijdrage in de kosten gevraagd.

Reageer op dit artikel