nieuws

Bouw woontoren in Almere stuit op bezwaren omwonenden

bouwbreed

Almere Haven is min of meer af, en heeft zeker geen behoefte aan een 55 meter hoge woontoren met een woongebouw op het havenhoofd. Bewoners van de flat Gooizicht lieten hun ongenoegen bij de Raad van State duidelijkheid merken. De gemeente denkt er anders over.

Met een spandoek waarop ‘Houd Almere Groen’ stonden ze naar de Raad van State in Den Haag. Toen Joop van Tuil woordvoerder namens de bewoners van Gooizicht het woord had gedaan, daverde er een donderend applaus door de rechtszaal. Ongebruikelijk, maar de rechters van de Raad van State lieten het gelaten over zich komen.

Van Tuil had een duidelijke boodschap: Almere Haven is min of meer af, en heeft zeker geen behoefte aan een 55 meter hoge woontoren met bijbehorend woongebouw op het havenhoofd.

Te dunne spoeling

Het gemeentebestuur staat nog onverkort achter de plannen. Een gemeentewoordvoerder lichtte toe dat het inwoneraantal van Almere-Haven ook dit jaar weer met duizenden personen is afgenomen als gevolg van de kleiner wordende huishoudens.

Volgens het gemeentebestuur dreigt het voorzieningenniveau (winkels e.d.) in het gedrang te komen omdat de spoeling te dun wordt. Winkels dreigen met een tekort aan klanten te komen zitten.

Een en ander betekent dat er snel nieuwbouw moet komen; een aantrekkelijk nieuw gebouw pal aan de haven, zodat weids uitzicht is verzekerd.

En daar zit hem de pijn bij de omwonenden. Zij vinden dat de plannen ten koste van hun woongenot gaan. Nu hebben zij immers vrij uitzicht. Vooral de bewoners van de flat Gooizicht dreigen ernstig aan uitzicht te moeten inleveren.

“Velen van hen hebben gekozen voor deze appartementen. Zij hebben (veelal) hun laatste spaargeld gespendeerd om een goed leefklimaat te scheppen en om zolang mogelijk in een eigen, mooie omgeving door te brengen. Dat alles dreigt nu in elkaar te storten, want als dit wordt uitgevoerd, dan is het uitzicht weg, en rest niets anders dan de begraafplaats als wandelpark”, meende Van Tuil.

De gemeente stelde het bestemmingsplan Havenhoofd op om de bouw van het nieuwe complex mogelijk te maken. Dat plan moet van tafel, vinden Van Tuil en de zijnen. In de bij de Raad van State aangespannen procedure eisen ze vernietiging van voornoemd bestemmingsplan. Over een week of zes wordt

Reageer op dit artikel