nieuws

Bouw flessenfabriek vergt grote creativiteit

bouwbreed

In Moerdijk bouwt Heye-Glas Nederland een enorme flessenfabriek. De flessen zijn bestemd voor de export van Heineken bier vanuit Zoeterwoude en Den Bosch. De fabriek beslaat 18.000 m2 of vier voetbalvelden. Twee flessenvormmachines gaan zorgen voor een ongestoorde productievoortgang van de flessen. Het ontwerpen van de inrichting van de fabriek staat onder grote tijdsdruk.

De L-vormige fabriek wordt onderheid met 1300 vibropalen. In de fabriek wordt een glasoven opgesteld van 20 meter lang, 10 meter breed en 7 meter hoog. De oven, die is opgebouwd uit vuurvaste stenen, wordt geplaatst op een staalconstructie boven de kelder,die op twee rijtjes van vier poeren rust. De oven wordt aan een kant verankerd. Bij het opstarten zal hij 25 cm uitzetten, wat vrij kan gebeuren vanwege de rollen eronder. Daarmee is de taak van deze onderconstructie teneinde, omdat de oven vanaf de opstart wordt geacht 24 uur per etmaal continu te blijven draaien en dat gedurende tien tot vijftien jaar. Hij heeft een capaciteit van 100.000 ton glas.

De kelders voor het opvangen van glasafval zijn complexer. Er zijn twee kelders, die als een T haaks op elkaar staan. Omdat de kelders in de slappe kleigrond van Moerdijk de neiging hebben te gaan drijven, worden er 120 trekpalen onder geheid. De kelder voor het opvangen van glas loopt over de hele breedte van de fabriek en is 36 meter lang, 11 meter breed en 5,5 meter diep. Deze kelder is over de lengte in tweeen gedeeld door een betonnen wand. In het ene gedeelte worden de gecrashte flessen opgevangen op een lopende band, het droge deel. In het andere deel van de kelder worden bij storingen in het productieproces de glasdruppels opgevangen in een bak met water, het natte deel.

Door slijtage van de flessenmallen kunnen storingen plaatsvinden . Deze worden dan vervangen, zonder dat het productieproces wordt onderbroken.

Stoomontwikkeling

Doordat het glas gloeiend heet is, gaat het daar heftig aan toe door de stoomontwikkeling en het plotseling stollen van het glas. Het glas wordt continu met schrapers uit de bak verwijderd en gerecycled. Ook dat gebeurt volledig automatisch en ononderbroken.

Over de kelder zijn stalen balken ‘losgelegd’, waarop de flessenvormmachines rusten. Tussen de stalen balken worden prefabbetonplaten gelegd. Toch wordt de keldervloer als flexibel gekenschetst, omdat de balken los in de uitsparingen van beton zijn opgelegd. Mocht de vloer om welke reden dan ook moet worden verwijderd, dan moet het beton tussen de balken wel ook worden verwijderd.

In eerste instantie komen er twee flessenvormmachines te staan. Daar kunnen als dat nodig is nog meer machines bij worden geplaatst. De ovencapaciteit is afgestemd op vier flessenvormmachines.

Met de warmte die vrijkomt bij het productieproces wordt stoom opgewekt, waarmee turbines weer worden aangedreven voor het productieproces. Tevens wordt stroom door de turbines opgewekt, dat aan het net wordt toegevoerd. Ook wordt de restwarmte gebruikt voor de verwarming van de fabriek en het kantoor.

Tijdschema

De bouw van de fabriek wordt onder eigen beheer gedaan door Heye-glas uit het Duitse Obernkirchen. De algemene aannemer is Visser en Smit te Papendrecht. De aannemer van de heipalen is Nederveen BV te Rotterdam. Ongeveer 80% van het heiwerk is inmiddels uitgevoerd.

Tebodin Den Haag is verantwoordelijk voor de hele logistiek, voor de aanbestedingen, de bouw en milieuvergunningen. “Om de kelders op tijd klaar te krijgen worden hoge eisen gesteld aan de creativiteit van alle medewerkers”, aldus Gerard Streng van Tebodin. “Er mag namelijk niets misgaan, anders wordt het tijdschema overschreden en dat is buitengewoon kostbaar”.

De rest van de bouw van de fabriek is traditioneel. De wanden worden opgetrokken uit een staalconstructie. Het dak is van staalplaat op een spantenconstructie gemaakt en gedeeltelijk geisoleerd. Het wordt afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking. De kantoren, magazijnen en de silo’s voor de glasopslag en dergelijke, zijn aan de voorkant van de fabriek gesitueerd.

Als de fabriek eenmaal draait, dan mag niets meer stoppen gedurende tien a vijftien jaar. Als de oven stil zou vallen, dan zou het glas stollen in de oven en met geen mogelijkheid meer kunnen draaien. De oven zou geheel moeten worden afgebroken met glas en al.

De fabriek, die een regelrechte kopie is van de flessenfabriek in Duitsland., moet in de eerste helft van volgend jaar wordt opgeleverd.

Reageer op dit artikel