nieuws

Boren eerder hervat bij Tweede Heinenoordtunnel

bouwbreed

Het boren van de Tweede Heinenoordtunnel is hervat. Het boren was sinds begin juli gestopt in verband met aanbrengen van een extra staartafdichting met borstels. Aanvankelijk werd gedacht dat dit negen weken zou gaan duren. Het is gelukt om deze extra staartafdichting in zes weken te monteren.

Dit hebben Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie Tunnel Combinatie Heinenoord gisteren bekend gemaakt. In de vakantieperiode is dag en nacht en ook de weekeinden doorgewerkt om de extra staartafdichting aan te brengen. Op het moment wordt nog bekeken wie de kosten zal dragen.

De rubberen staartafdichting (S1-afdichting) heeft vanaf het begin van het boren tot 29 mei dit jaar goed gefunctioneerd. Op die datum is de staartafdichting gaan lekken. Omdat geen zekerheid bestond over functioneren van deze afdichting zelf en van de noodafdichting die in de constructie van deze afdichting is opgenomen, werd een zogenoemde bekistingsafdichting aangebracht. Het werken met deze extra afdichting betekende echter dat de geplande voortgang bij het boren van 50 meter per week niet werd gehaald.

Begin juli werd besloten een staartafdichting met dubbele borstels te monteren. De bekistingsafdichting kon daarmee vervallen. De staartafdichting met borstels is gemonteerd voor de rubberafdichting. De twee borstelrijen in combinatie met de rubberen staartafdichting zorgen voor twee compartimenten rond de tunnelbuis. Die zijn gevuld met vet. Door dit vet onder druk te houden wordt ervoor gezorgd dat geen water tussen de staart van de tunnelboormachine en de al geplaatste tunnelringen kan lekken.

Borstels

Monteren van de borstelafdichting betekent dat op een andere wijze gegrout gaat worden. De diameter van de tunnelboormachine is iets groter dan de buitendiameter van de betonnen tunnelwandbekleding. Gaandeweg het boren wordt grout aangebracht in de ruimte die openblijft. Daarmee worden de zettingen van het maaiveld beperkt. Het grouten door de staart van de tunnelboormachine kan door aanwezigheid van de borstels niet meer.

Er wordt nu gegrout door gaten in de segmenten van de tunnelbekleding. De bekleding wordt gevormd door ringen van 1,5 meter in lengterichting van de tunnel. De ringen zijn opgebouwd uit acht segmenten inclusief het sluitsegment. Deze ring wordt aangebracht als 1,5 meter geboord is. In een ring wordt op drie plaatsen gegrout. Bij deze methode wordt het grout ook tijdens het boren aangebracht.

Zelfde voortgang

De voortgang met de nieuwe afdichting zal weer 40 tot 50 meter per week zijn. Op het werk denken de mensen van Rijkswaterstaat en TCH half november de overzijde van de Oude Maas te bereiken.

Volgens Kees Fransen van TCH zal tijdens de verdere uitvoering worden bekeken in hoeverre de huidige achterstand van ongeveer drie maanden kan worden ingelopen. Er wordt in drie ploegen gewerkt. Dat wil zeggen van maandagochtend tot zaterdagochtend. Er wordt niet overwogen om in de weekeinden eveneens door te werken. Omdat de civiele en bouwkundige werkzaamheden die na het boren volgen ook op het kritieke pad liggen zal het moeilijk zijn de achterstand op de planning in te lopen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels