nieuws

BNG wil grotere steun aan corporaties

bouwbreed Premium

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) overweegt de steun aan corporaties uit te breiden. De bank onderzoekt of het mogelijk is bouwprojecten van woningbouwverenigingen te financieren. De statuten van de bank staan nu nog niet toe dat er risicodragende participaties worden genomen.

“We denken na of we kunnen participeren in projecten waar corporaties en bouwers werken aan de realisatie van woningen”, aldus Pim Vermeulen, lid raad van bestuur BNG, tijdens een discussie over de Rotterdamse wijk Tarwewijk. In dit gebied op Zuid werken Woningstichting OWG, Ballast Nedam Woningbouw en Dura aan de realisatie van nieuwe huur- en koopwoningen. Doel is de opkomende verpaupering tegen te gaan. Vermeulen: “Prima is zo een samenwerking. De handen worden ineen geslagen.”

BNG kan als huisbankier van de corporatiewereld worden beschouwd. Door de bruteringsoperatie heeft de Haagse bank een ijzersterke positie gekregen in deze sector waar jaarlijks miljarden in omgaan. Een BNG-woordvoerder geeft aan dat de nieuwe financiele dienst wordt aangeboden omdat er behoefte aan is. “We willen de bank voor de volkshuisvesting worden. Door het financieren van bouwprojecten optimaliseren we ons maatwerk aan de corporaties.”

Zie ook pagina 3

Reageer op dit artikel