nieuws

BNG verleent meer kredieten

bouwbreed Premium

In de eerste zes maanden van dit jaar heeft de Bank Nederlandse Gemeenten f. 5,2 miljard aan langlopende geldleningen verstrekt. Hoewel gemeenten door hun sterke liquiditeitspositie over het algemeen geen grote financieringsbehoefte kenden, steeg de omzet toch met f. 0,5 miljard. Bij woningcorporaties werd een omzetstijgingen van 5% gerealiseerd.

Om die kredietverlening te kunnen realiseren werd door de bank zelf voor een bedrag van f. 4,8 miljard opgenomen. Daarvan kwam f. 3,5 miljard via openbare emissies op de internationale kapitaalmarkt.

Reageer op dit artikel