nieuws

Betonproducenten lopen afzetverlies door winter in

bouwbreed Premium

De Nederlandse betonproducten hebben het afzetverlies, veroorzaakt door de koude winter, vrijwel geheel ingelopen. Toch is er reden voor bezorgdheid, want de prijzen zijn laag. Dat komt vooral door de concurrerende import. Dat staat in het jaarverslag over1996 van de Bond van Fabrikanten van Betonprodukten in Nederland (BFBN) te Woerden. In het voorwoord wordt gemeld, dat de producenten van bouwelementen, bestratingsproducten en rioleringssystemen onder de concurrentie lijden. Als deze ontwikkeling zich voortzet, kan de rentabiliteit van de bedrijven in gevaar komen. De BFBN adviseert zijn leden daarom, terughoudend te zijn met investeren. Als de branche een sterke positie wil behouden, moet zij nieuwe producten ontwikkelen, aandacht besteden aan de kwaliteit en de kosten matigen. Op die manier kunnen zij de concurrentie het hoofd bieden. Daarbij gaat het niet alleen om goedkopere betonproducten uit het buitenland, maar ook om alternatieve bouwmaterialen en -systemen.

Overcapaciteit

Volgens het jaarverslag laat 1996 de betonproductenindustrie hetzelfde beeld zien als 1995. De omzet van de leden van de BFBN steeg met circa 3 procent tot f. 2,57 miljard. In totaal bieden de 140 leden werkgelegenheid aan 8700 werknemers, evenveel als in 1995.

Er zijn grote investeringen gedaan in fabrieken voor de productie van vrijdragende systeemvloeren. Daardoor dreigt overcapaciteit te ontstaan. De export van vloerelementen is sterk gestegen, maar de import ook. Alles bij elkaar steeg de afzet van elementen voor systeemvloeren in 1996 tot circa 14 miljoen vierkante meter.

In 1996 nam de afzet van betonstraatstenen met circa 5 procent toe tot 25 miljoen stuks. Dat kwam niet zozeer door een stijging van de productie in de gww-sector, maar door een toenemende belangstelling voor betonnen sierbestrating bij particulieren.

Discontinuiteit

De afzet van betontegels en -banden is ten opzichte van 1995 gestegen met ruim 4 procent. De grote formaten tegels doen het in verhouding minder goed. Dat geldt ook voor de uitgewassen grindtegels.

De producenten van betonnen bouwelementen hebben het moeilijk, vooral door de discontinuiteit in de stroom opdrachten. Daardoor komt hun rentabiliteit makkelijk in gevaar. De afzet groeide in de woningbouw, maar nam af in de gww-sector en de utiliteitsbouw. In totaal daalde de afzet met 3 procent.

De fabrikanten van rioleringssystemen wachten nog steeds op de grootscheepse renovatie van het rioleringsstelsel, die maar niet op gang wil komen. Ruim 3800 van de totaal 68.000 kilometer moet dringend worden vervangen. Bovendien zou ongeveer 600 kilometer per jaar nieuw moeten worden aangelegd.

De producenten van prefab heipalen hebben het moeilijk door de concurrentie van in de grond gevormde palen. De sector van het agrarische beton tenslotte heeft te kampen met een halvering van de omzet van roostervloeren in de afgelopen vijf jaar.

Reageer op dit artikel