nieuws

Bestemmingsplannen blijken niet ‘pigproof’

bouwbreed

“Vanouds ingesteld op de melkveehouderij zijn de bestemmingsplannen van veel gemeenten in het Noorden vaak boterzacht,” verklaart Joke Stoop van de Milieufederatie Drenthe de aanstaande roze invasie. Anders dan bij een melkveebedrijf is voor de vestiging van een varkensbedrijf een bouwblok van 1 a 2 hectare voldoende.

Dolf Dukker

Een moment van bestuurlijke onoplettendheid werd in Veendam afgestraft met 32 aanvragen voor de huisvesting van in totaal 150.000 varkens. De gemeente had verzuimd het voorbereidingsbesluit dat op 4 maart afliep met een jaar te verlengen. Dat betekent dat nieuwe aanvragen niet zonder meer terzijde mogen worden geschoven. Veendam zal met een steekhoudende juridisch onderbouwde argumentatie op de proppen moeten komen. Waarschijnlijk komt de gemeente er niet onderuit voor 60.000 varkens vergunning te verlenen.

Groot geld

Ook in Emmen dreigde een invasie van 150.000 varkens. Een ijlings genomen tweede voorbereidingsbesluit moet 90.000 beesten buiten de deur houden.

De bedragen die voor grondgebonden bouwlocaties worden geboden, lopen flink op. Per hectare wordt soms – 250.000 betaald. Namen van tussenpersonen die in dit verband opduiken zijn ‘Van Groningen’ en ‘Van Maurik’. Er wordt vrij geheimzinnig gedaan over de partijen voor wie zij optreden. Voor Joke Stoop van de Milieufederatie Drenthe staat vast dat alle grote veevoederfabrikanten in het noorden actief zijn. Zij zijn de drijvende kracht achter de aanvragen.

De stormloop op het noorden is zo heftig dat zelfs in Veendam waar inmiddels alle bestuurlijke alarmbellen rinkelen de aanvragen voor bouwvergunningen gewoon blijven binnenkomen.

MER omzeild

Zeven aanvragen zijn afkomstig van de Brabantse varkensboer Chris van Sleuwen. Voor gemiddeld 4800 vleesvarkens per stal. In ieder geval minder dan 5000 om aan de noodzaak van een milieueffectrapportage (mer) te ontkomen. Voor de zekerheid heeft de varkensboer uit Zijtaart de aanvragen afwisselend op naam gesteld van C. van Sleuwen en van M. van Sleuwen. Zodat de gemeente niet kan aanvoeren dat het om een en dezelfde aanvrager gaat en er dus wel een mer nodig zou zijn.

Andere plaatsen waarop de agro-industrie het oog heeft laten vallen zijn Odoorn: 15.000 varkens, waarvan er vermoedelijk 8000 worden gehonoreerd; Stadskanaal en Uithuizen: elk 20.000 dieren; Slochteren: 10.000; en Klein Ulsda, een gehucht met 48 inwoners ziet een invasie van 15.000 varkens op zich afkomen.

Wij komen er aan. De drie noordelijke provincies wacht een roze invasie van 200.000 varkens. Investering in stallen en inrichting circa f. 350 miljoen. Foto: Epa

In een jaar 700.000 varkens

erbij ondanks pest

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de varkensstapel in een jaar tijd met 700.000 dieren is gegroeid tot 15 miljoen. Hoewel de toename volgens het CBS voor februari tot stand is gekomen, is de omvang van de varkensstapel sinds het uitbreken van de varkenspestepidemie nauwelijks verminderd, doordat er als gevolg van vervoersverboden minder dieren werden geslacht en geexporteerd.

Hete adem Van Aartsen jaagt grondprijs in noorden op tot f. 250.000 per ha

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels