nieuws

Belgische cementfabrikant CBR slaat vleugels uit naar Azie en Oost-Europa

bouwbreed Premium

De Belgische cementgroep CBR, in handen van het Duitse Heidelberger Zement, heeft concrete investeringsplannen in Turkije en China. Maar daarbij blijft het niet.

CBR bekijkt ook de mogelijkheden op groeimarkten zoals Rusland, de Oekraine, verschillende landen van Zuidoost-Azie, het Middellandse Zeegebied en Latijns-Amerika.

In de Verenigde Staten zullen CBR en Heidelberger volgend jaar hun activiteiten – na goedkeuring door de overheid – samenvoegen, zodat er ook op financieel gebied wordt samengewerkt. Er bestaat al een plan voor de bouw van een fabriek voor stortklaar beton in Californie.

CBR kan deze nieuwe expansiestrategie ontplooien vanuit de sterke positie die de groep in West-Europa inneemt, waar bijna 50 procent van de omzet en het merendeel van de bedrijfswinst worden gerealiseerd. De concentratie op nieuwe groeimarkten is mogelijk omdat de productiecapaciteit in Europa op peil is gebracht en CBR beschikt over zeer efficiente en milieuvriendelijke fabrieken.

Op de Europese cementmarkt heerst een merkwaardig ordelijke situatie. De hoofdrolspelers zoals Heidelberger (met CBR), Italcementi, Lafarge en Holderbank gaan er zo gedisciplineerd te werk, dat bij de Europese Commissie verdenking is ontstaan over een vorm van kartelvorming met prijsafspraken e.d.

Alle betrokken bedrijven wijzen die beschuldiging echter resoluut van de hand.

Strategie

In een interview met de Belgische beurskrant ‘De Financieel Economische Tijd’ verklaarde CBR-topman (gedelegeerd bestuurder) Donald Fallon onlangs: “De betrokken partijen respecteren elkaars territorium. Iedereen beseft dat het geen zin heeft met dumpingprijzen op de markt van een concurrent binnen te dringen. Die zal immers precies op dezelfde wijze reageren en aan het einde van de rit deelt iedereen in de klappen. Dat kan de sector zich niet veroorloven. Elk van de bedrijven staat immers voor dezelfde reusachtige investeringen en voor dezelfde uitdaging op buitenlandse markten. Een en ander betekent echter niet dat er afspraken zouden bestaan tussen de cementbedrijven zoals de Europese Commissie durft te beweren. Het gaat hier louter om een onderlinge verstandhouding.”

CBR sloeg de vleugels eerder reeds uit naar Centraal-Europa. Daar werden in verschillende landen bestaande cementbedrijven overgenomen en vervolgens de producenten van aggregaten. Stilaan zijn deze bedrijven ook vertrouwd geraakt met de westerse managementmethoden.

Wat Turkije betreft volgt CBR een gelijke strategie: overname van cementfabrieken. Thans bestaan er plannen om in dat land ook fabrieken voor stortklaar beton te bouwen. Het grote (handels)voordeel is dat de Turkse cementbedrijven aan de kust liggen zodat het mogelijk is om van daaruit tegen concurrerende prijzen cement op verafgelegen markten af te zetten.

Op de Chinese markt is van belang dat CBR zijn participatie in China Century Cement (CCC) heeft vergroot van 5 naar 30 procent. De mogelijkheid bestaat dat belang nog verder op te voeren. Anderzijds sluit CBR niet uit zelf nieuwe cementfabrieken in China te bouwen. China is immers een uitgesproken groeimarkt waar de vraag naar kwaliteitsproducten alleen maar kan toenemen. Vanuit de Chinese basis CCC kan CBR uitkijken naar verdere expansiemogelijkheden in Zuidoost-Azie.

Reageer op dit artikel