nieuws

Badplaats in Uruguay wil nieuwe riolering

bouwbreed

Het staatswaterleidingsbedrijf OSE van Uruguay wil voor ruim f. 300 miljoen de riolering in Punta del Este vernieuwen. Gegadigden kunnen de voorlopige voorwaarden opvragen en zich tot 28 augustus inschrijven. Na selectie krijgen de bedrijven nadere inlichtingen. OSE besteedt het werk uit aan particuliere investeerders. Die kunnen de financiering terugverdienen met de heffing van drinkwatertarieven en rioolrechten.

Punta del Este ligt 125 km oostelijk van Montevideo en is een luxe badplaats. De stad telt weinig vaste inwoners. In het toeristenseizoen verblijven er evenwel zo’n 300.000 mensen. De nieuwe riolering en waterzuivering moeten ervoor zorgen dat deze aanloop blijft bestaan. Het snel groeiende toerisme vormt een belangrijke inkomstenbron. Jaarlijks komt er f. 1 miljard aan deviezen binnen.

De huidige riolering voldoet niet meer en dreigt onder de druk te bezwijken. Voor 2000 moet er een nieuwe hoofdriolering liggen en moet de bijbehorende waterzuivering functioneren.

OSE kan jaarlijks maximaal f. 125 miljoen investeren. De uitvoering van het project Punta del Este valt dus buiten de financiele mogelijkheden. Temeer omdat slechts 5 procent van de bebouwing op het riool is aangesloten. Particuliere investeerders moeten het bestaande waterleidingnet met 40.000 en het bestaande riolennet met 14.000 aansluitingen verbeteren en uitbreiden. De concessiehouder neemt alle OSE-taken in de regio over. De concessieperiode beloopt in beginsel dertig jaar. De werken moeten op korte termijn beginnen. In 2010 moet de laatste oplevering plaats vinden.

De concessie van openbare werken omvat verder de aanleg van hoofdleidingen voor de riolering. OSE berekende in een voorstudie de toename van het aantal rioolaansluitingen op 26.000. De te bouwen waterzuivering moet een afvoerleiding van minstens 5 kilometer krijgen zodat het gezuiverde afvalwater op ruime afstand van het strand wordt geloosd.

OSE houdt de gegadigden voor dat realisatie van het project de betrokken bedrijven forse zakelijke mogelijkheden oplevert bij de uitvoering van soortgelijke werken in de andere Mercosur-landen. OSE verzorgt in het hele land de riolering en de waterleiding. Alleen in Montevideo valt de riolering onder gemeentelijk beheer. Negentig procent van ’s lands woningbestand beschikt over een aansluiting op de waterleiding.

Reageer op dit artikel