nieuws

B en W Utrecht voor annexatie delen buurgemeenten

bouwbreed

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht heeft gisteren het groene licht gegeven voor het plan om buurgemeente Vleuten-De Meern en een deel van Maarssen en Nieuwegein bij de stad te voegen. De herindeling van de gemeentegrenzen is het alternatief voor de in juni 1996 gesneuvelde plannen voor de stadsprovincie Utrecht.

B en W van Utrecht noemen de door Gedeputeerde Staten voorgestelde gebiedsuitbreiding minimaal noodzakelijk om economisch redenen en uit oogpunt van volkshuisvesting voor de komende twintig jaar. In de provinciale herindelingsplannen krijgt Utrecht naast Vleuten-De Meern de Nieuwegeinse polder Rijnenburg en het Maarssense deel van industrieterrein Lage Weide toebedeeld. Het kabinet heeft vorig jaar uitgesproken dat grootschalige provinciale herindeling met versterking van centrale steden een geschikt alternatief is voor de stadsprovincie. Verschillende kleinere plaatsen, waaronder met name Vleuten-De Meern, hebben zich fel gekant tegen de plannen. Zij willen liever zelfstandig blijven. De regiogemeenten toonden zich daarom destijds ook geen voorstander van de stadsprovincie. De Utrechtse gemeenteraad buigt zich binnenkort over de herindelingsplannen. De provincie wil voor het einde van het jaar de definitieve voorstellen op tafel hebben.

Reageer op dit artikel