nieuws

Agro-industrie aast op mazen in bestemmingsplannen

bouwbreed

Varkenspest slaat om in bouwkoorts

Boeren rond Emmen stonden op hun achterste benen. Zonder hun medeweten had een slimme zakenman vergunningen aangevraagd voor de bouw van varkensstallen op hun land. Met de bedoeling de vergunning voor veel geld aan de boer te verkopen of diens hele agrarische hebben en houwen over te nemen. Er gebeuren rare dingen in het Noorden. Hoe varkenspest kan leiden tot een heftige aanval van bouwkoorts.

Dolf Dukker

Opgejaagd door de onder invloed van de varkenspest luider geworden roep om inkrimping van de veestapel proberen tal van figuren – makelaars, stromannen van de veevoederindustrie, boeren die het geintje door hebben – de laatste kansen te benutten voor de vestiging van nieuwe varkensbedrijven. Bij diverse gemeenten in Friesland, Groningen en Drenthe zijn aanvragen ingediend voor de bouw van stallen die alles bij elkaar circa 200.000 varkens moeten herbergen. Dit komt neer op een investering van circa f. 350 miljoen, uitgaande van f. 5800 per zeug en f. 1000 per mestvarken, plus een hei-toeslag van 20 procent.

Gehaaide zakenjongens

Rijke varkensboeren uit Brabant, veevoederfabrikanten en gehaaide zakenjongens die altijd en overal opduiken als er snel geld te verdienen valt, hebben zich op de drie noordelijke provincies gestort in een ultieme poging munt te slaan uit de veelal krakkemikkige bestemmingsplannen. Voordat minister Van Aartsen en de brancheorganisaties afspraken maken over een herstructurering van de varkenshouderij regeert de geldbuidel.

Natuurlijk profiteert ook de bouwsector van de aanstaande roze invasie. Maar het zal niet de lokale aannemer zijn die er beter van wordt. Aannemer Klunder in Veendam mag blij zijn als hij een aandeel krijgt in het grondwerk. Bij de stallen hoeven geen huizen te worden gebouwd, want de welgestelde varkensboeren kijken wel uit om zelf in de stank te gaan zitten.

De hoofdprijzen worden verdeeld onder de gespecialiseerde stallenbouwers, zoals Van der Woude in Twijzel en Hollema in Surhuisterveen. Hollema houdt zich trouwens op de vlakte. “Er komen aanvragen voor offertes binnen”, zegt hij zuinig.

Nadelige effecten

E.F.D. Bakker van het NVOB-gewest Drenthe sluit niet uit dat de vestiging van nieuwe varkensbedrijven op termijn zelfs nadelige effecten voor de bouwnijverheid zal hebben. “Toerisme en intensieve veeteelt verdragen elkaar niet. Als schone, aantrekkelijke provincie heeft Drenthe meer baat bij recreatieprojecten.”

Bovendien is de nabije omgeving van de stallen minder geschikt voor woningbouw.

Vervolg op pagina 3:

Bestemmingsplannen blijken

niet ‘pigproof’

Reageer op dit artikel