nieuws

Aanpak bedrijfsterreinen Zuid-Holland kost goud geld

bouwbreed

De aanpak van bedrijfsterreinen in Zuid-Holland kost de komende jaren honderden miljoenen. Om de onrendabele top te financieren stelt de provincie jaarlijks f. 9,2 miljoen beschikbaar.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben gisteren besloten tot de oprichting van een Fonds Economische Structuurversterking. De provincie stopt jaarlijks bijna f. 10 miljoen in het potje. “Een recordbedrag dat vooral wordt besteed aan de herstructurering van bedrijfsterreinen”, aldus gedeputeerde Nolten.

Jaarlijks wordt geinventariseerd wat nodig is en jaarlijks zal het geld ook worden verdeeld. Het is de bedoeling dat het geld wordt gebruikt voor financiering van de onrendabele top. In werkelijkheid is het veelvoudige nodig om de 23 bedrijfsterreinen aan te pakken. Van veel projecten is nog niet berekend wat nodig is.

Veel terreinen kampen met bodemverontreiniging, matige infrastructuur en een slecht imago.

De provincie is ervan overtuigd dat de uitvoering van de plannen minimaal 1500 nieuwe arbeidsplaatsen oplevert. Uit de bijgaande lijst worden tien projecten geselecteerd die het eerst in aanmerking komen voor een bijdrage van de provincie.

Reageer op dit artikel