nieuws

A73-zuid veel duurder en later gereed

bouwbreed Premium

De aanleg van de 36 km lange A73-zuid, tussen Venlo en Maasbracht, valt volgens Rijkswaterstaat honderden miljoenen guldens duurder uit dan verwacht. Ook zal het nieuwe weggedeelte zeker niet, zoals gepland, in 2005 gereed is.

Momenteel werkt Rijkswaterstaat (RWS) aan een ‘strategische heroverweging’ van het trace, zegt woordvoerder Whu. Begin september hoopt RWS een qua kosten en uitvoering ‘helder beeld’ te hebben en het resultaat te kunnen voorleggen aan de ministers Jorritsma en De Boer. In de onderzoeken doen zich twee knelpunten voor, te weten in Tegelen en Roermond. In beide plaatsen is het de ondertunneling van een deel van het wegdek waarover onenigheid bestaat tussen gemeente en RWS. Een gewijzigde uitvoering van de ondertunneling is bepalend voor de uiteindelijke kosten die aanvankelijk waren geraamd op f. 1,1 miljard.

Tegelen en Roermond zijn voor het aanleggen van een deel van het trace in een gesloten tunnelbak, RWS wil open tunnels. De meerkosten van een gesloten tunnelbak tussen de Kaldenkerkerweg en de Verlengde Kasteellaan in Tegelen worden geraamd op f. 260 miljoen. De gevolgen voor natuur, milieu, grondwater en geluidsoverlast bij een gesloten, half open en open tunnel worden nu onderzocht.

Het geplande trace door het natuurgebied ‘De Steilrand’ in Tegelen stuit eveneens op bezwaren. Onderzocht wordt of het mogelijk is het trace 100 tot 137 meter op te schuiven en uit ‘De Steilrand’ te halen. RWS ziet nog een mogelijkheid om de weg toch in ‘De Steilrand’ aan te leggen, dan niet ingegraven maar op het niveau van het maaiveld.

Gevaarlijke stoffen

Roermond en RWS verschillen ook van mening over de uitvoering van de geplande open, 2,3 km lange Roertunnel. Voorlichter Ewald van Kouwen van Roermond: “Er spelen twee zaken; de onverwachte hoogte van de grondwaterstand door de overstromingen van de Maas die de aanleg van de geplande tunnelbak nadelig beinvloedt en straks het veelvuldig transport van gevaarlijke stoffen.” In verband met explosiegevaar is RWS voor een open tunnelbak. Roermond wil een gesloten bak omdat lawaai en stankoverlast de leefbaarheid in twee aangrenzende woonwijken ernstig aantasten. “Het zijn juist deze twee wijken waar Roermond op grote schaal stadsvernieuwing gaat toepassen”, licht Van Kouwen toe.

Reageer op dit artikel