nieuws

Zuidlaren krijgt aparte poot voor grond-, weg- en waterbouw

bouwbreed

Gelijktijdig met de Nederlandse Bouwvakbeurs die begin volgend jaar weer in Zuidlaren zal plaats vinden, wordt voor het eerst een beurs voor de gww-sector gehouden. In overleg met de branche heeft de organisatie, de Prins Bernardhoeve, besloten een ‘beurs-in-de-beurs’ te organiseren door middel waarvan aan specialisten binnen de gww-sector gerichte informatie wordt gegeven, toegespitst op recente overheids- en bedrijfssituaties.

“De groeiende aandacht voor de gww-sector, als gevolg van economische en technologische ontwikkelingen, biedt goede perspectieven voor deze markt. De bezettingsgraden zijn dankzij het conjunctuurherstel gestegen zodat rekening wordt gehouden met uitbreidingsinvesteringen. De zorg voor het milieu en verdere verbetering van de infrastructuur o.a. door uitbreiding van het spoorwegennet zullen leiden tot grotere activiteiten. Hoog tijd voor een beurs waar beleidsmakers op het gebied van gww- werken hun strategie ke bepalen” Aldus de mening van de beursorganisatie, Prins Bernardhoeve Zuidlaren, die in 1998 met de gww-beurs daar een eerste aanzet toe wil geven.

Alleen genodigden

Door bundeling van grond-, wegen- en waterbouwbedrijven in een aparte hal wordt getracht een presentatie te geven van de potentie die er binnen deze sector in ons land bestaat. Doel is de professionele markt waaronder directies van gemeentewerken, beleidsmakers en beslissers bij de overheid, alsmede waterschappen, provinciale overheden en vervoers- en nutsbedrijven actief te benaderen en op de hoogte stellen van de meest recente marktontwikkelingen.

Om verzekerd te zijn van een hoog kwalitatief beursbezoek zal de gww-beurs alleen op uitnodiging ke worden bezocht. Deelnemers aan deze manifestatie zullen derhalve aan hun relaties toegangskaarten tot deze beurs zenden, waarmee tevens de Nederlandse Bouwvakbeurs ’98 kan worden bezocht. Met dit selectief toegangsbeleid wordt volgens de beursorganisatie een heel gerichte bezoekersstroom verkregen en wordt ongewenst tijdverlies voorkomen.

Behalve aannemers in de gww-sector zullen op de beurs ook toeleveringsbedrijven van een breed scala aan producten voor deze markt te vinden zijn. Met nadruk vermeldt de Prins Bernardhoeve dat de gww-beurs geen opvolger is van de vroegere Growema , de beurs van grondverzet en wegenbouwmachines. Niettemin zal ook dit materieel op de nieuwe manifestatie worden gepresenteerd. Volgens een woordvoerder van de beurs heeft deze eerste gww-beurs nog een overwegend regionaal karakter. Maar wellicht dat deze Noord-Nederlandse beurs in de toekomst tot een manifestatie uitgroeit met een meer nationaal aanbod van diensten en producten voor de grond-, wegen- en waterbouwmarkt. De beurs wordt gehouden van 13 tot en met 16 januari 1998.

Reageer op dit artikel