nieuws

Ziekenhuizen

bouwbreed

In ziekenhuizen kan 20 tot 45 procent op het energieverbruik worden bespaard. Dat staat in een maxi-brochure ‘Saving energy with energy efficiency in hospitals’ van Caddet. Binnen een jaar is volgens de samenstellers een reductie van 10 procent mogelijk zonder dat er extra kosten hoeven te worden gemaakt. Daarbij gaat het onder andere om maatregelen als het uitschakelen van verlichting en apparatuur als deze niet in gebruik zijn, het regelmatig reinigen van lampen, het verlagen van het verlichtingsniveau en de ventilatiegraad en het regelmatig controleren van de instellingen van thermostaten en tijdschakelaars.

Ingrijpender maatregelen vragen om investeringen en in de brochure wordt geadviseerd daarvoor eerst een energiebesparingsplan op te stellen. Dan moet namelijk rekening worden gehouden met de complexiteit van energiesystemen in ziekenhuizen en de samenhang tussen de diverse onderdelen.

De brochure is verkrijgbaar bij Novem in Sittard.

Reageer op dit artikel